Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiyenin Floristik Yapisi BIY 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET SAĞIROĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Ülkemizin zengin floristik yapısının tanıtılması.

Course Content

Tarihçe, ekolojik özellikler, floristik özellikler, bitki grupları, algler, mantarlar, likenler, yosunlar, eğreltiler, tohumlu bitkiler, gymnospermler, angiospermler, familyalar, cinsler, bitkiler açısından yurdumuzdaki problemler ve öneriler, önlemler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bitkiler açısından yurdumuzdaki problemler ve önerileri bilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Tohumlu bitkileri öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Türkiye´nin floristik özelliklerini öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Tarihçeyi öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Türkiye´nin ekolojik özelliklerini öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Algler, Mantarlar, Likenler, Yosunlar, Eğreltileri öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tarihçe
2 Ekolojik özellikler
3 Ülkemizin iklimsel çeşitlilikleri
4 Ülkemizin topoğrafik çeşitlilikleri
5 Jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilikleri
6 Deniz, göl ve akarsu gibi sucul ortam çeşitlilikleri
7 Yükseklik farklılıkları ve etkileri
8 Anadolu diagonali ve özelliği
9 Algler, Mantarlar, Likenler, Yosunlar, Eğreltiler
10 Tohumlu bitkiler
11 Gymnospermler
12 Angiospermler
13 Bitkiler açısından yurdumuzdaki problemler ve öneriler
14 Önlemler
Resources
Course Notes <p>1) Davis PH. T&uuml;rkiye ve Doğu Ege Adaları Florası 1-11</p> <p>2) Frederic S. T&uuml;rkiye &Ccedil;i&ccedil;ekleri 2004, İstanbul.</p> <p>3) Ekim T. ve ark. T&uuml;rkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, T&uuml;rkiye Tabiatı Koruma Derneği, 2000.</p>
Course Resources

1) Davis PH. Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası 1-11

2) Frederic S. Türkiye Çiçekleri 2004, İstanbul.

3) Ekim T. ve ark. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, 2000.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama X
2 Konu üzerine uygulama yapabilme X
3 Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olma X
4 Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme X
5 Özgün konular belirleyebilme X
6 Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir. X
7 Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir. X
8 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
9 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
10 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
11 Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
12 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6