Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yönetim Iktisadi IKT 643 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AZİZ KUTLAR
Course Lecturers
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Ekonomik karar ve metotların iş karar alma süreçlerine uygulanmasıdır
Course Content Firma teorisi, tüketici teorisi, fiyat teorisi piyasa ve rekabet teorisi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tüketici davranışlarını analiz eder Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Üretici teorisini analiz eder Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Tam rekabet piyasasını ve diğer piyasaları analiz eder Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Makroekonomik analizleri tartışır Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türkiye ekonomisinde uygulanan politikaları analiz eder Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetim ekonomisinin amacı ve içeriği Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
2 Tüketici teorisi Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
3 Üretim teorisinde kısa dönem Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
4 Üretim teorisinde uzun dönem Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
5 Genişleme yolu ve Maliyet teorisi Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
6 Uzun dönemde maliyetler Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
7 Vize
8 Firma kapanma noktası ve kısa dönem arz eğrisi Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
9 Arz ve talep dengesi Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
10 Kamu müdahalesi Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
11 Tam rekabet piyasası Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
12 Eksik rekabet piyasaları Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
13 Makroekonomik Tartışmalar Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
14 Türkiye´de uygulanan iktisadi politikalar Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
Resources
Course Notes Ertuna, İ. Ö. (2009), Yönetim Ekonomisi, Okan Üni. Yay.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 2 15 30
Final 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6