Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kalkinma Teorileri IKT 633 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TAHSİN BAKIRTAŞ
Course Lecturers Prof.Dr. TAHSİN BAKIRTAŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kalkınma Teorilerini dört temel odakta inceleyerek Kalkınmanın yeni yönelimleri ve teorik çerçevesini belirlemek. Merkez-Çevre Odaklı ekonomik yapılanmanın teorik çerçevesini oluşturmak.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Neo-Liberalizm ve Ekonomik Gelişme Teorisini kavratır Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Bağımlılık Teorisi- Yapısalcılık´ı analiz eder. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Gelişme Teorisinde Teknoloji ve Teknoloji odaklı Gelişmeyi öğretir Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Üretimin Uluslararasılaşması ve Küresel Gelişme üzerine yorumlar yapar. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Küresel Gelişmede Çevre Ülkelerin Original Sin Problemi üzerinde durur Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Modernleşme Teorisini kavratır. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
7 Kalkınma Ekonomisinin Kavramsal ve gelişim sürecini öğretir Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
8 Neo-Marxist Gelişme Teorisini irdeler Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
9 Dünya Sistemi Teorisi´ni öğretir ve analiz eder. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
10 Finans Odaklı Gelişme ve Merkez-Çevre İlişkisini irdeler Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
11 Küreselleşme Teorisini tartışır Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
12 Küresel Kapitalizm Teorisi ve Ulus Ötesi Seçkinlerin Gelişimini kavratır, analiz eder. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
13 Küreselleşmiş Dünya´da Gelişme İkilemi ve Raúl Prebisch - Yeni Yapısalcılık üzerine tartışmalar yapar. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kalkınma Ekonomisinin Kavramsal ve gelişim süreci Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014
2 Modernleşme Teorisi Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014
3 Bağımlılık Teorisi- Yapısalcılık Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014
4 Dünya Sistemi Teorisi Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014
5 Neo-Liberalizm ve Ekonomik Gelişme Teorisi Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014
6 Küreselleşme Teorisi Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014, Giovanni E. Reyes, Four Main Theories of Development: Modernization, Dependency, Word-System, and Globalization
7 Küreselleşmiş Dünya´da Gelişme İkilemi ve Raúl Prebisch - Yeni Yapısalcılık Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014; Aldo Ferrer, Raúl Prebisch and the dilemma of development in the globalised world, CEPALR E V I E W 1 0 1 A U G U S T 2 0 1 0
8 Neo-Marxist Gelişme Teorisi Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014; Athena Gabrielle Abanto, MARXIST AND NEO-MARXIST THEORIES
9 Ara sınav
10 Gelişme Teorisinde Teknoloji ve Teknoloji odaklı Gelişme Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014; Tahsin Bakırtaş çeşitli makaleler
11 Küresel Kapitalizm Teorisi ve Ulus Ötesi Seçkinlerin Gelişimi Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014; William I. Robinson Global Capitalism Theory and the Emergence of Transnational Elites,WIDER Working Paper2010/02
12 Üretimin Uluslararasılaşması ve Küresel Gelişme Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014; Tahsin Bakırtaş çeşitli makaleler
13 Finans Odaklı Gelişme ve Merkez-Çevre İlişkisi Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014; Tahsin Bakırtaş çeşitli makaleler
14 Küresel Gelişmede Çevre Ülkelerin Original Sin Problemi Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014; P.Krugman International Economics
Resources
Course Notes Tahsin Bakırtaş Ekonomik Kalkınma Nobel Akademik Yayıncılık 2014
Course Resources İlgili kaynaklar
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme.
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma.
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma.
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma.
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme.
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma.
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma.
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma.
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme.
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6