Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulamali Ekonometri IKT 624 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AZİZ KUTLAR
Course Lecturers
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Tarihsel ekonomik verileri analiz etmeyi amaçlar.
Course Content Zaman Serileri ekonometrinin en ilgi çeken konuların biri olarak ele alınacaktır. Zaman serilerinin en önemli uygulama alanı olan iktisadi değişkenlerin yorumu ve tahmininde nasıl kullanıldığı ele alınmaktadır. Zaman serilerin farklı varyanslı ve uzun dönem ilişkisini gösteren modeller ve tahminler bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Verilere uygun model seçimi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
2 Zaman serileri modellerinin testleri ve yorumlarını ele alır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 Farklı Varyanslı Serileri Ele alır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 Ekonometrik Programların Tanıtır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
5 Zaman Serilerini durağanlığını araştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
6 Çoğu zaman serisi olan ekonomik verileri tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
7 Ekonomik Zaman serileri tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
8 Gerekli politika önerilerine yer verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
9 Öngörü ve Tahminlerde bulunur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Programları Uygulamalarını Ele alır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
11 Eş Bütünlemeyi Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
12 Durağanlık Testlerine Yer verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
13 Uzun dönem analizlerine yer verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
14 Zaman Serilerinin Teorisin açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Zaman Serileri tanımı KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
2 Zaman Serilerinin Teorisi KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
3 Ekonomik Zaman serileri KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
4 Ekonomik Zaman serileri eviews uygulaması KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
5 Farklı Varyanslı Seriler KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
6 Farklı Varyanslı Seriler eviews uygulaması KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
7 Durağanlık testleri KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
8 Durağanlık testleri eviews uygulaması KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
9 Uzun dönem analizleri KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
10 Uzun dönem analizleri eviews uygulaması KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
11 Eşbütünleşme KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
12 Eşbütünleşme eviews uygulaması KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
13 Model seçimi eviews uygulaması KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
14 Final sınavı KUTLAR,A(2000) Zaman Serileri,Gazi AYy. Ankara, Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New Wiley & Sons, Inc., New Jersey
Resources
Course Notes Kutlar, Aziz (2000) Zaman Serileri, Gazi yayın. Ankara
Course Resources Andrew C. Harvey (1992). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter.
Bruce L. Bowerman, Richard T. OConnel, and Anne B. Koehler (2005). Forecasting, Time
Cambridge, GB : Cambridge University Press.
James D. Hamilton (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersey.
Juselius, K., The Cointegrated VAR Model, Methodology and Applications. Oxford University
Keith Cuthbertson and Dirk Nitzsche (2004), Quantitative Financial Economics, 2nd ed., John
Michael P. Clements and David F. Hendry (1999). Forecasting non-stationary economic time
Press, 2007
Thomas J. Sargent (1986) , Macroeconomic Theory, 2nd edition, New York: Academic Press.
Thomson/South-Western, 2003.
Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New
Wiley & Sons, Inc., New Jersey
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6