Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye Ekonomisinin Tarihsel Analizi IKT 636 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL AYDIN
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL AYDIN,
Course Assistants AK, GÜL
Course Category
Course Objective Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü, Tarihi Perspektifte Geçirmiş Olduğu Dönüşümler ve Güncel Ekonomik Sorunları Tartışmaktır..
Course Content Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü, Tarihi Perspektifte Geçirmiş Olduğu Dönüşümler ve Güncel Ekonomik Sorunlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ekonomi politikasında 1980 dönüşümünün neden ve sonuçlarını özetler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türkiye Ekonomisine ilişkin verilerin analiz ederek ekonominin performansını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 1980 sonrası Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan krizlerin yapısal dayanaklarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Dünyadaki ekonomik ve politik gelişmelerle Türkiyedeki ekonomi politikalarındaki değişimi ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türkiye ekonomisinin tarihsel yapısal dinamiklerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlıan Devralınan Miras, Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türkiye Ekonomisi Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa 7-50.
2 Devletçilik ve Sonrası Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa 50-80
3 Toplumsal Dönüşümün Hız Kazanması, Planlı Dönem Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa 81-175
4 1980 Dönüşümü, Parasal Politika ve Gelişmeler Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), 179-215
5 Kamu Kesimi Ekonomisi, Ekonominin Dış Dünyası Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa 215-274
6 Sermaye Kaynaklarının Kullanımı, Tarım Sektörü Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa 275-317
7 Sanayi ve Hizmetler Sektörünün Gelişimi Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa 317-359
8 Nüfus ve İşgücü, Çalışma Yaşamı Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa 360-402
9 Ulusal Üretim ve Bölüşümü, Ekonominin Genel Dengesi Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa 403-449
10 Dünya Ekonomisinde Türkiye, Uzun Dönemde Gelişme Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Sayfa 450-489
11 Krize Kilitlenmek: Türkiye Ekonomisinin Çeyrek Yüzyıllık Yolculuğu Yentürk, N., (2003), Sayfa 1-129
12 Kara Delik: Türkiye Ekonomisinde Yatırım Politikaları Yentürk, N., (2003), Sayfa 130-205
13 Türkiye Dünyanın Neresinde? Karşılaştırmalı IMF Uygulamaları Yentürk, N., (2003), Sayfa 205-273
14 Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları Öğretim Üyesi Ders Notları, Makaleler
Resources
Course Notes Kepenek, Y., N. Yentürk.(1994), Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 6. Baskı, İstanbul.<br>Yentürk, N. (2003), Körlerin Yürüyüşü: Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları:46, 1. Baskı, İstanbul.<br>Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve makaleler, Öğretim Üyesi Notları
Course Resources 1) Yeldan, Erinç (2001), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İstanbul: İletişim Yayınları
2) Şahin, Hüseyin (1997), Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelişimi-Bugünkü Durum, Ezgi Kitabevi, 4. Baskı, Bursa.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme.
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma.
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma. X
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma. X
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma.
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma. X
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma. X
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma. X
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma.
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma. X
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma. X
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme. X
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme. X
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme.
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme. X
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma.
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma.
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma. X
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma. X
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma.
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma. X
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme.
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma.
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Sözlü Sınav 1 5 5
Final 1 25 25
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6