Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre ve Enerji Ekonomisi IKT 671 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SELİM İNANÇLI
Course Lecturers
Course Assistants Yrd. Doç.Dr. Selim İNANÇLI
Course Category
Course Objective Çevre ve enerji sorunları ve politikalarının etkilerini tartışmak ve bu politikaların uygulanmasında ekonomik ve finansal araçların etkilerini ortaya koymak.
Course Content Bu derste çevre ve enerji sorunları ve politikaları değerlendirilerek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine etkileri tartışılmaktadır. Ayrıca sorunların çözümlenmesinde uygulanacak ekonomik araçlar ortaya konularak, çevre ve enerji kaynaklarının gelişmesini sağlamak için ne tür araçların uygulanacağını analiz edilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevre ve enerji ekonomisi ile genel ekonomi ilişkisini ortaya koyar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Çevre ve enerji sorunlarının giderilmesinde ekonomik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Çevre ve enerji Politikalarını iktisadi açıdan uygular Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türkiyede çevre ve enerji sorunlarını önlemek için ne Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Uluslar arası Çevre ve Enerji politikalarının nasıl Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
6 Türkiyedeki Çevre ve Enerji kaynaklarının nasıl Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre ve Enerji Kaynakları ve Ekonomi İlişkisi Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
2 Çevre ve Enerji Sorunları ve Ekonomik Etkileri Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
3 Sektörel Çevre Sorunları ve Politikaları ve Etkileri Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
4 Alternatif Enerji Kaynakları, Sürdürülebilirliği ve Etkileri Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
5 Çevre ve enerji Sorunları ve Politikalarının Gelişmiş Ülkeler Üzerine Etkileri Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
6 Çevre ve enerji Sorunları ve Politikalarının Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Etkileri Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
7 Çevre ve Enerji Politikalarının Mikro ve Makro Ekonomik Açıdan Etkileri Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
8 Vize Vize
9 Uluslar arası Çevre ve Enerji Kuruluşları ve Faaliyetlerinin Analizi Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
10 Uluslar arası Çevre ve Enerji Antlaşmaları, Sözleşmeleri ve Etkileri. Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
11 Türkiyede Çevre ve Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirliği Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
12 Türkiyede Çevre ve Enerji Politikalarının Ekonomik Açıdan Analizi Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
13 Türkiyede Sektörel Çevre Politikaları ve Alternatif Enerji Politikalarının Değerlendirilmesi Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
14 AB Çevre ve Enerji Politikalarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Öğretim Üyesi Ders Notları ve İlgili Makaleler
Resources
Course Notes İnançlı, S., Çevre Ekonomisi Ders Notları
Course Resources Yücel, F., B., Enerji Ekonomisi, Febel Yay.
Siebert, H.,(20019 Economics and Environment: Theory and Policy, Berlin Springer.
D., Chapman, 2000. Environmental Economics - Theory, Application, and Policy. 1st edition only. Reading: Mass: Addison Wesley.
R K Turner., D W Pearce and I Bateman. 1993. Environmental Economics: an Elementary Introduction. 1st edition only. Baltimore: Johns Hopkins UP.
Bahattacharyya, S., C., (2011), Energy Economics, 1st Edition,Springer Pub.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma. X
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma. X
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma.
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma. X
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma. X
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme. X
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme. X
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma.
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma. X
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma. X
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme.
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 3 5 15
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Total Workload 148
Total Workload / 25 (Hours) 5.92
dersAKTSKredisi 6