Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Orkestra I TBB 315 5 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FUNDA ESİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FUNDA ESİN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Müzik yoluyla anlama, anlatma, dinleme, yaratma gücünü geliştirme. Müzikte duyarlılık, düşünme, yorumlama ve yaratma becerilerini kazanma. Müziğin temel kavramları ve müzik dilinin önemi.

Course Content

19.Yüzyıldan seçilmiş Klasik Türk Müsikisi, Türk Halk Müziği ve Klasik Batı  Müziği solo ve çok sesli eserler. Seçilmiş eserlerin dönemlerine ve ses özelliklerine uygun olarak çalışılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Teknik, tavır ve yoruma dayalı eserleri uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
2 Eserleri anlama, yorumlama becerileri gelişir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
3 Serbest eser yorumlama yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
4 Solo, grup, orkestra çalışma becerileri gelişir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
5 Eserlerin deşifraj ve yorumlanmasında deneyim kazanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
6 Konser, sunum deneyiml kazanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Saz Semaisi ve Peşrev Nedir?Zeybek, Oyun Havası nedir?/Sonate, Vals, Üvertür, Menuet, Romance, Polka nedir? Eserlerin formları hakkında bilgi verilmesi ve bu formda eserler dinletilmesi.
2 Nihavend Saz Semaisi -Neyzen Yusuf Paşa/Rast Zeybek-İsmail Hakkı Bey/Pathetique Sonate 2nd Mvt, Ludwig von Beethoven Eserlerin makamları-tonları, süslemeleri hakkında bilgi verilmesi ve eserlerin kayıtlarının dinletilmesi.
3 Ferahnâk Peşrev-Salih Dede/Uşşak Oyun Havası-İ.Hakkı Bey/Romance in F Op.50-Beethoven Eserlerin tonları, süslemeleri, ritimleri hakkında bilgi.
4 Hisar-Buselik S.Semaisi-Tanburi Büyük Osman Bey/Rast Zeybek-Tanburi Cemil Bey/1.Haftanın tekrarı ve Theme from Symphony-Franz Schubert Eserlerin tonları, ritimleri, süslemeleriyle igili bilgi, eserlerin dinletilmesi.
5 Bestenigâr Peşrev-H.İ.Dede Efendi/Uşşak Oyun Havası-İ.Hakkı Bey/Macar Dansı No 5-Johannes Brahms Eserlerin tonları, ritimleri, süslemeleri hakkında bilgiler, eserlerin dinletilmesi.
6 Anlatımlı, örnekli ritim uygulamaları/anlatımlı örnekli ritim uygulamaları/anlatımlı örnekli ritim uygulamaları. Eserlerin içerisinde yer alan ritimlerin uygulamalı örneklerle anlatılması, çalışılması
7 Genel tekrar/genel tekrar/genel tekrar. Eserlerin ve örnek uygulamaların tekrar edilmesi.
8 Şedd-i Araban S.Semaisi-Tanburi Cemil Bey/Buselik Zeybek-Rauf Yekta Bey/Menuet in G-Beethoven. Eserlerin dinletilmesi, eserlerin tonları, ritimleri, süslemeleri hakkında bilgi.
9 Uşşak S.Semaisi-Salih Dede/Uşşak Zeybek-İ.Hakkı Bey/Waltz-J.Brahms ve 2. haftanın tekrarı. Eserlerin dinletilmesi, eserlerin tonları, ritimleri, süslemeleri hakkında bilgi verilmesi.
10 Şedd-i Araban Pesrev-Tanburi Cemil Bey / Hicaz Game Havası-Fahri Kopuz / Pizzicato Polka-J.Strauss and the 3rd week's re-release. Eserlerin ritimleri,tonları,süslemeleriyle ilgili bilgi, eserlerin dinletilmesi
11 Sultanî Yegâh Peşrev-Kanunî Hacı Arif Bey/Hüseyni Oyun Havası-Tanburi Cemil Bey/Carmen Uverture Orkestra Partisyon-George Bizet Eserlerin dinletilmesi ve tonları, ritimleri, süslemeleri hakkında bilgi.
12 Hüseyni S.Semaisi-K.H. Arif Bey/Rast Zeybek(çargâhta)/Carmen Uverture orkest.partisyon-G.Bizet. Eserlerin tonları, ritimleri, süslemeleriyle ilgili bilgi, eserlerin dinletilmesi.
13 Muhayyer Peşrev-Tanburi Cemil Bey/Beyati-Araban Oyun Havası-İ.Hakkı Bey/Macar Dansı no 5-J.Brahms ve 3.haftanın tekrarı. Eserlerin dinletilmesi, eserlerin ritimleri, tonları,süslemeleri hakkında bilgi
14 Genel tekrar/genel tekrar/genel tekrar Eserlerin, uygulamalı çalışmaların yeniden tekrarı.
Resources
Course Notes <p> TRT Arşivi, İ.T.&Uuml;. T&uuml;rk M&uuml;ziği Devl. Konservatuvarı K&uuml;t&uuml;ph., İstanbul &Uuml;niversitesiDevl. Konservatuvarı K&uuml;t&uuml;ph.</p>
Course Resources

TRT Arşivi, İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi, "Orkestra  Yazıları"  Hikmet Şimşek, "Türk Müziği ve Armonisi" Kemal İerici.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
3. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Performans Görevi (Uygulama) 3 5 15
Final 1 6 6
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6