Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Repertuvar (Thm) Iii TBB 438 8 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Öğr.Gör. KAZIM GÜRKAN
Course Lecturers Öğr.Gör. KAZIM GÜRKAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk Halk Müziğinde bulunan yöresel özellikli türküleri icra edebilme.

Course Content

Türk halk müziğinde müzikal anlamda fark yaratmış olan yörelerin (bölge, şehir veya ilçe) karakteristik müzikal özelliklerini ön plana çıkararak, analiz ve icra edebilmek.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Halk Müziği’nde yörelerin karakteristik özelliklerini tanır. , , , , , , ,
2 Türk Halk Müziği’nde yöresel uslûp ve tavır özelliklerini tanır. , , , , ,
3 Yöresel özellik gösteren türkülerin, seyir, makam, usûl ve konu bakımından analizini yapabilir , , , , , ,
4 Kaynak kişilerin müzikal yönleri hakkında bilgi sahibi olur , , , , , ,
5 Sivas,Kütahya,Gaziantep,Kırıkkale,Muğla,Safranbolu, Burdur,İzmir, Konya,Erzincan,Kayseri ve Azerbaycan yörelerinin örnek türkülerinin icra eder , , , , , ,
6 Yörelerine göre türküleri ayırt eder , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sivas yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
2 Kütahya yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
3 Gaziantep yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
4 Kırıkkale yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
5 Muğla yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
6 Safranbolu yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
7 Burdur yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
8 Vize TRT THM Arşivi
9 İzmir yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
10 Konya yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
11 Erzincan yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
12 Kayseri yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
13 Azerbaycan yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
14 Öğrenilen yörelerin tekrarı TRT THM Arşivi
Resources
Course Notes <p> TRT THM Arşivi</p>
Course Resources

Kazım Gürkan ders notları, THM Notaları,

Week Documents Description size
0 Repertuvar II ve III 8.Hafta 0 MB
0 Repertuvar IIII .8.Hafta 0 MB
0 Repertuvar III 8.Hafta 0 MB
0 Repertuvar II ve III 0 MB
7 Repertuvar II ve III 0 MB
7 Repertuvar III 7.Hafta 0 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
1. Ödev 80
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 4 4
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 2 10 20
Final 1 12 12
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5