Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Armoni Iii TBB 433 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör. HACI BEKİR KURŞUNET
Course Lecturers Arş.Gör. HACI BEKİR KURŞUNET,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Armoni biliminin ileri düzey aşamalarına geçilmesi, çok sesliliğin teorik boyutlarının kavranması.

Course Content

Dikey çok sesliliğin ileri düzey kuralları, yedili akorlar ve türevleri. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 çok sesliliğin ileri düzeyde kavranması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 yedili akorların yeni durumlara uygulanması Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 piyanoda teorik eşlik taslağı çıkarabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 çok sesli müziğe yeni bakış açılarının kazandırılması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Önceki dönem konuların tekrarı
2 II. derece akoru ve çevrimlerinin dominant akoru ile bağlantısı
3 III. derece akoru ve çevrimlerinin dominant akoru ile bağlantısı
4 VI. derece akoru ve çevrimlerinin dominant akoru ile bağlantısı
5 VII. derece akorunun çevrimleri ve tonik bağlantısı (naturel majör ve minörde)
6 VII. derece akorunun çevrimleri ve tonik bağlantısı ( armonik majör ve minörde)
7 Yedili akorlar ve çevrimlerine giriş (büyük yedili küçük ve eksik yedili)
8 Vize haftası
9 II7 akoru ve çevrimleri
10 VII7 akoru ve çevrimleri
11 İşleyici yedililer ve yedili akorlarla yapılan sekvens akorlar (marş armoni)
12 Kromatik armoniye giriş ve Çift (ikili) dominant akoru ve çevrimleri
13 Frigyen kadanslar
14 Piyanoda uygulama çalışmaları ve genel dönem tekrarı
Resources
Course Notes
Course Resources

Zarife BAKİHANOVA Armoni,

TCHAİKOVSKY, Armoni,

Nurhan CANGAL, Armoni,

Aynur ELHANKIZI, Armoni, Klasik Batı Sistemine Rus Ekolü Yaklaşımları,

Robert GAULDİN, Harmonic Practise in Tonal Music.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 4 8 32
Performans Görevi (Uygulama) 2 12 24
Final 1 4 4
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5