Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ses Eğitimi II TBB 428 8 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NİLGÜN SAZAK
Course Lecturers Prof.Dr. NİLGÜN SAZAK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Ses Eğitimi yoluyla, ses kullanımında karşılaşılan zorlukların yenilmesi ve ses rejisterinin genişletilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Ses kullanımında kazandırılan beceriler yoluyla Türk ve Dünya müziğinden eserlerin seslendirilmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsan sesinin sınırları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Diyafram nefesi ve postür dinamiklerini eşgüdüm içinde kullanmayı alışkanlık haline getirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Ses Rejisterleri ve pasaj notları hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 5 li ve 6 lı ve 7 li ses egzersizlerinin ses yansıması hakkında bilgi sahibi olurlar, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Müzikal nüansların eser üzerindeki uygulamalarını çözümler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Nüans değişiklikleri yaparak bir eserin söylenme stiline eleştirel yaklaşım geliştirir. Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
7 Ses kullanımından elde ettiği becerileri geliştirerek yeni eserler üzerinde kullanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnsan sesinin sınırlarının ve sınıflandırılmasının öğretilmesi.
2 İnsan sesinin sınırlarının ve sınıflandırılmasının öğretilmesi.
3 Pasaj notları ve rejisterlerin (göğüs, kafa rezonansları ve mikst karışık olarak elde edilen ses bölümleri) öğretilmesi ve bu bölgeler arasındaki renk farklarının giderilmesi.
4 Pasaj notları ve rejisterlerin (göğüs, kafa rezonansları ve mikst karışık olarak elde edilen ses bölümleri) öğretilmesi ve bu bölgeler arasındaki renk farklarının giderilmesi.
5 Pasaj notları ve rejisterlerin (göğüs, kafa rezonansları ve mikst karışık olarak elde edilen ses bölümleri) öğretilmesi ve bu bölgeler arasındaki renk farklarının giderilmesi.
6 Pasaj notları ve rejisterlerin (göğüs, kafa rezonansları ve mikst karışık olarak elde edilen ses bölümleri) öğretilmesi ve bu bölgeler arasındaki renk farklarının giderilmesi.
7 Postür çalışmalarına devam edilmesi.
8 Postür çalışmalarına devam edilmesi.
9 5 li, 6 lı, 7 li aralıklar arasındaki egzersizlerin piyano eşliğinde uygulanması.
10 5 li, 6 lı, 7 li aralıklar arasındaki egzersizlerin piyano eşliğinde uygulanması.
11 5 li, 6 lı, 7 li aralıklar arasındaki egzersizlerin piyano eşliğinde uygulanması.
12 Eser çalışmalarında mimik ve mizansen alışkanlıklarının kazandırılması. Müzikal nüansların sesle nasıl yapılacağının öğretilmesi ve eser üzerinde uygulanması
13 Eser çalışmalarında mimik ve mizansen alışkanlıklarının kazandırılması. Müzikal nüansların sesle nasıl yapılacağının öğretilmesi ve eser üzerinde uygulanması
14 Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir.
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır.
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1).
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Sözlü Sınav 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
2. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Sözlü Sınav 1 3 3
Performans Görevi (Uygulama) 2 3 6
Final 1 10 10
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5