Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Thm) I TBB 206 4 4 + 2 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. SERTAN DEMİR
Course Lecturers Doç.Dr. SERTAN DEMİR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk Halk Müziğinde kullanılan makamsal yapıları öğrenebilme, Duyulan seslerin notasal karşılığını ve sürelerini yazabilme.

Course Content

Halk ve müzik kavramlarından yola çıkarak; müzikte kullanılan sesli ve sessiz süre değerlerini tanımak, uygulamak, bu uygulama sırasında ses değiştiricilerden hareketle Türk Halk Müziğinde sıklıkla kullanılan makamsal yapıları (Hicaz, Hüseyni, Saba, Hicazkâr, Nihavend, Rast ve Evç) tanımak, bu tanıma sırasında nota okumayı (deşifre) hızlandırmak ve nota yazmaya (dikte) hazırlık yapmak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Müzik ve Halk kavramlarını karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türk Halk Müziğindeki geçerli tanımları kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Temel nota bilgilerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Türk Halk Müziğinde kullanılan dizileri kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Türk Halk Müziğinde kullanılan dizileri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sanat nedir?, Müzik nedir?, Halk nedir?, Türkü nedir?, Türkülerin oluşum süreci nasıldır?Porte, Notaların ses değerleri, notaların ritim değerleri
2 Solfej yapılırken dikkat edilecek hususlar, örnek etüt okumaları Etüt 1, 2, 3, 4.
3 3'lü aralık çalışması. Etüt 5, 6, 7, 8, 9.
4 4'lü aralık çalışması. La-Re aralığındaki naturel seslerden oluşan tek ses diktesi ve 4'lük, 2'lik sürelerin ritm diktesi çalışması. Etüt 10, 11, 12, 13, 14.
5 5'li aralık çalışması. La-Mi aralığındaki naturel seslerden oluşan tek ses diktesi ve 4'lük, 2'lik, 8'lik sürelerin ritm diktesi çalışması. Etüt 15, 16, 17, 18, 19.
6 6'lı aralık çalışması. La-Fa aralığındaki naturel seslerden oluşan tek ses diktesi ve 4'lük, 2'lik, 8'lik sürelerin ritm diktesi çalışması. Etüt 20, 21, 22, 23, 24.
7 7'li aralık çalışması. La-Sol aralığındaki naturel seslerden oluşan tek ses diktesi ve 4'lük, 2'lik, 8'lik sürelerin ritm diktesi çalışması. Etüt 25, 26, 27, 28, 29.
8 Rast makamına benzer yapının Türk halk müziğindeki kullanımı. 1 oktav içerisindeki naturel seslerden oluşan tek ses diktesi ve 8'lik, 16'lık sürelerin ritm diktesi çalışması. Etüt 30, 31, 32, 33, 34.
9 Hicaz makamına benzer yapının Türk halk müziğindeki kullanımı. 1 oktav içerisindeki naturel seslerden oluşan tek ses diktesi ve 8'lik, 16'lık sürelerin ritm diktesi çalışması. Etüt 35, 36, 37, 38, 39.
10 Evc makamına benzer yapının Türk halk müziğindeki kullanımı. 1 oktav içerisindeki tampere sistem notalarından oluşan tek ses diktesi ve 8'lik, 16'lık sürelerin ritm diktesi çalışması. Etüt 40, 41, 42, 43, 44.
11 Nihavend makamına benzer yapının Türk halk müziğindeki kullanımı. 1 oktav içerisindeki tampere sistem notalarından oluşan tek ses diktesi ve 8'lik, 16'lık sürelerin ritm diktesi çalışması. Etüt 45, 46, 47, 48, 49.
12 Hicazkâr makamına benzer yapının Türk halk müziğindeki kullanımı. 1 oktav içerisindeki tampere sistem notalarından oluşan tek ses diktesi ve 8'lik, 16'lık sürelerin ritm diktesi çalışması. Etüt 50, 51, 52, 53, 54.
13 Hüseyni makamına benzer yapının Türk halk müziğindeki kullanımı. 1 oktav içerisindeki tampere sistem notalarından oluşan tek ses diktesi ve 8'lik, 16'lık sürelerin ritm diktesi çalışması. Etüt 55, 56, 57, 58, 59.
14 Saba makamına benzer yapının Türk halk müziğindeki kullanımı. 1 oktav içerisindeki tampere sistem notalarından oluşan tek ses diktesi ve 8'lik, 16'lık sürelerin ritm diktesi çalışması. Etüt 60, 61, 62, 63, 64
Resources
Course Notes <p> DEMİR, Sertan; Yayımlanmamış&nbsp;ders&nbsp;notu,</p>
Course Resources

Demir, Sertan (2013); Türk Halk Müziği Solfejine Giriş, Usar Yay., İstanbul

Week Documents Description size
8 etüt etüt 0 MB
8 etüt etüt 0 MB
8 etüt etüt 0 MB
9 hüseyni 1. ders 0 MB
9 hüseyni örnek uzun ince 0 MB
9 etüt 46 etüt 46 0 MB
9 etüt 47 48 hüseyni etütler 0 MB
9 etüt 49 06.04.2020 dersi 0 MB
9 etüt 50 51 07.04.2020 dersi 0 MB
9 etüt 52-53 09.04.2020 dersi 0 MB
10 etüt 55, 56, 57 14.04.2020 dersi 0 MB
10 etüt 58, 59 16.04.2020 dersi 0 MB
11 etüt 60, 61, 62 20.04.2020 0 MB
11 etüt 63, 64, 65 21.04.2020 dersi 0 MB
12 etüt 66, 67, 68 27.04.2020 dersi 0 MB
12 Arguvan, Çamşıhı havaları 27.04.2020 dersi 0 MB
12 etüt 69, 70 28.04.2020 dersi 0 MB
12 etüt 71, 72, 73 30.04.2020 dersi 0 MB
13 etüt 74, 75 04.05.2020 dersi 0 MB
13 etüt 76, 77 05.05.2020 dersi 0 MB
13 etüt 78 07.05.2020 dersi 0 MB
13 etüt 79, 80 07.05.2020 dersi 0 MB
14 ah bir ataş ver 11.05.2020 dersi 0 MB
14 ah bir ataş ver youtube 11.05.2020 dersi 0 MB
14 aydın zeybeği 12.05.2020 dersi 0 MB
14 aydın zeybeği youtube 12.05.2020 dersi 0 MB
14 dirmilcikten gşder 14.05.2020 dersi 0 MB
14 dirmilcik youtube 14.05.2020 dersi 0 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1).
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 11 1 11
Final 1 4 4
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6