Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Thm) II TBB 305 5 4 + 2 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. SERTAN DEMİR
Course Lecturers Öğr.Gör. HAMDİ İTİL, Doç.Dr. SERTAN DEMİR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk Halk Müziğinde kullanılan usûlleri öğrenebilme.

Course Content

İslamiyet öncesinde Türk halk müziği, Türk halk müziğinin tasnifi, solfej ve dikte çalışmaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Usûlleri sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Basit ve bileşik usûlleri uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Basit melodik eserleri notaya alır. (dikte) Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Türk Halk Müziğinde kullanılan usûlleri duyarak anlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk halk müziğinin sınıflandırması, Türk halk müziğinde usul kullanımı. Sertan Demir Yayımlanmamış Ders notu sayfa 2-13.
2 6/8'lik usullerin Türk halk müziğindeki kullanımı ve solfej çalışmaları. Etüt 65, 66, 67, 68, 69.
3 5/8'lik usullerin Türk halk müziğindeki kullanımı ve solfej çalışması. Basit düzey melodi diktesi çalışmaları. Etüt 70, 71, 72, 73, 74.
4 İslamiyet öncesi Türk halk müziği. Savaş Ekici Yayımlanmamış Ders notu.
5 10/8'lik usullerin Türk halk müziğindeki kullanımı ve solfej çalışması. Basit düzey melodi diktesi çalışmaları. Etüt 75, 76, 77
6 10/8'lik usullerin Türk halk müziğindeki kullanımı ve solfej çalışması. Basit düzey melodi diktesi çalışmaları. Etüt 78, 79, 80.
7 7/8'lik usullerin Türk halk müziğindeki kullanımı ve solfej çalışması. Basit düzey melodi diktesi çalışmaları. Etüt 81, 82, 83, 84, 85,
8 8/8'lik usullerin Türk halk müziğindeki kullanımı ve solfej çalışması. Basit düzey melodi diktesi çalışmaları. Etüt 86, 87, 88.
9 8/8'lik usullerin Türk halk müziğindeki kullanımı ve solfej çalışması. Basit düzey melodi diktesi çalışmaları. Etüt 89, 90.
10 9/8'lik usullerin Türk halk müziğindeki kullanımı ve solfej çalışması. Basit düzey melodi diktesi çalışmaları. Etüt 91, 92, 93, 94, 95.
11 9/8'lik usullerin Türk halk müziğindeki kullanımı ve solfej çalışması. Basit düzey melodi diktesi çalışmaları. Etüt 96, 97, 98, 99.
12 Karışık usûllerden oluşan etütlerin solfej çalışması ve uygun seviyedeki melodi diktesi çalışmaları Etüt 100.
13 Türkülerin usullerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar.
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes <p> Ekici, Savaş; Yayımlanmamış ders notu, T&uuml;rk Halk M&uuml;ziği Bilgileri, Gaziantep &Uuml;niversitesi TMDK.</p> <p> DEMİR, Sertan; Yayımlanmamış ders notu, T&uuml;rk Halk m&uuml;ziği Solfeji, Sakarya &Uuml;niversitesi devlet Konservatuvarı.</p>
Course Resources

Demir, Sertan (2013); Türk Halk Müziği Solfejine Giriş, Usar Yay., İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1).
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 2
2. Ödev 2
3. Ödev 2
4. Ödev 2
5. Ödev 2
6. Ödev 2
7. Ödev 2
8. Ödev 2
9. Ödev 2
10. Ödev 2
11. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 1 10
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 11 2 22
Final 1 6 6
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6