Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Müziksel Işitme Okuma ve Yazma I TBB 101 1 4 + 2 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. HACI BEKİR KURŞUNET
Course Lecturers Arş.Gör. HACI BEKİR KURŞUNET,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Temel müzik bilgisi kazandırma yoluyla kulak eğitimini geliştirmek. solfej okuma ve dikte yazma gibi becerileri geliştirmek.

Course Content

temel müzik bilgisi, nota ve kulak eğitimi, artikülasyonlar, dinamikler, dikte yazma, deşifre, aralıkbilgisi,akor bilgisi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 temel müzik kuramları bilgisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 aralık bilgisini kavrama ve uygulama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 dinamikler bilgisini kavrama ve uygulama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 akor bilgisini kavrama ve uygulama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 artikülasyon bilgisini kavrama ve uygulama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 deşifre çözümleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 dikte yazma ve uygulama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nota isimleri, Değerleri, Porte üzerindeki yerleri, Sesin oluşumu, Temel müzik kavramları, Dizi oluşumları (majör-minör), ilgili majör minör Müzikte ölçü, ritim ve tartım kavramları ve bona çalışmaları
2 Aralık bilgisi (3’lü, 5’li aralıklar) Do majör-La minör Gam ve solfej çalışmaları,
3 Verilen sesten çıkıcı aralık kurma çalışmaları, Majör ve minör dizilerin ilk 5 sesi ile solfej ve dikte çalışmaları,
4 Akor bilgisi, 3 sesli majör-minör akor kurma ve söyleme, solfej içinde analiz. Majör ve minör dizilerin ilk 6 sesi ile solfej ve dikte çalışmaları,
5 4’lü ve 6’lı aralık bilgisi. Majör ve minör dizilerin 7. ve 8. sesleri ile dikte çalışmaları,
6 İkili, triton ve yedili aralıklar. Do majör ve la minör tonlarında yaratıcı ezgi yazma çalışmaları ve analizi.
7 Senkoplu tartımlarla solfej ve dikte çalışmaları
8 Vize sınavı
9 Motif ve cümle bilgisi, do majör ve la minörde dikte ve solfej çalışmaları
10 Teorik bilgiler, (uzatma bağı, sus, senkop, staccato,portato legato) 2/4, 3/4, 4/4’lük ölçülerde dikte ve solfej çalışmaları
11 Artikülasyonlar, ifade terimleri ve dinamiklerin tanıtılması, solfej ve dikte çalışmaları
12 3/8 ve 6/8’lik ölçülerde solfej ve dikte çalışmaları.
13 solfej ve dikte çalışmaları
14 Deşifre çalışmaları ve Genel dönem takrarı
Resources
Course Notes <p> muammer sun, lavignac 1a, &uuml;lk&uuml; &ouml;zg&uuml;r-salih aydoğan m&uuml;ziksel işitme okuma eğitim ve kuram.</p>
Course Resources

muammer sun, lavignac 1a, ülkü özgür-salih aydoğan müziksel işitme okuma eğitim ve kuram.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
1. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 1 1 1
Final 1 4 4
Kısa Sınav 1 1 1
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6