Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dili TUR 102 2 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. GÖKHAN EKŞİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi EROL EROĞLU, Öğr.Gör. EMİNE ŞULE ERTÜRK ANIKLI, Öğr.Gör. ÖZLEM YAHŞİ, Öğr.Gör.Dr. ENGİN ÖMEROĞLU, Öğr.Gör. GÖKHAN EKŞİ, Öğr.Gör.Dr. SERHAT DEMİREL, Öğr.Gör. HÜRDÜNYA ŞAHAN, Öğr.Gör.Dr. ÖZLEM DÜZLÜ, Öğr.Gör.Dr. RAMAZAN KANDEMİR ENSER, Dr.Öğr.Üyesi ZEKİYE TURAN,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective Öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak.
Course Content Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanma yolları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersin amacını ve işleyiş planını görür, dilin tanımını ve insan hayatındaki yerini kavrar, konuşma ve yazı dili arasındaki farkları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Dilin özelliklerini, dil-toplum ve dil-kültür ilişkilerini kavrar; okuma ve anlama yöntemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türk dilinin yapısını ve yeryüzündeki dil aileleri arasındaki yerini, lehçe-şive-ağız ayrımını bilir; noktalama işaretlerinin kullanımını anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türk dilinin tarihi gelişimi içerisinde öne çıkan eserleri görür, yazım kurallarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türk dilinin ses özelliklerini bilir, kültürün ne olduğunu ve değişip değişmeyen unsurlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türk dilinin yapım ve çekim eklerini bilir, şiir türünün özelliklerini örneklerle kavrar. Teknoloji-dil ilişkisini görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Sözcük türlerini bilir, roman ve öykünün özelliklerini örneklerle kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Söz öbeklerini bilir, ödev-proje hazırlamanın yöntemlerini öğrenir; masal, fabl, mesnevi gibi klasik kurmaca türlerin özelliklerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Cümlenin öğelerini ve cümle türlerini bilir, tiyatro ve senaryo gibi kullanmalık metinler hakkında bilgi sahibi olur, yazı yazmanın ön hazırlıklarını görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Paragraf ve metnin özelliklerini kavrar, makale ve eleştiri gibi işlevsel türleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Sözcüklerin anlam bakımından özelliklerini bilir, deneme ve fıkra gibi işlevsel türleri bilir, günlük hayattaki iletişim hatalarını örneklerle görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Deyimler, atasözleri ve Türk dilinin söz varlığı hakkında bilgi sahibi olur, anlatım bozukluklarını örnekleriyle tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Türk dilinin güncel sorunlarını bilir, etkili ve güzel konuşmanın ilkelerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Bilimsel yazıları tanır, etkili ve güzel konuşma örneklerini görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Genel iletişimde yapılan hataları görür, topluluk önünde konuşma yapmanın inceliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 A. Dersin amacı ve işleyişi, dilin tanımı ve insan hayatındaki yeri B. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklar.
2 A. Dilin özellikleri ve dilin yapısını kavrama. Okuma ve anlama yöntemleri B. Noktalama işaretleri
3 A. Dünya dilleri arasında Türkçe; lehçe, şive ve ağız arasındaki farklar B. Dil-düşünce ilişkisini kavrama, eleştirel düşünme. Noktalama işaretleri
4 A. Belli başlı Türkçe eserlerin değerlendirilmesi B. Yazım kuralları
5 A. Örneklerle Türkçenin ses özellikleri B. Kültürün değişen ve değişmeyen unsurları
6 A. Türkçede sözcük yapısının incelenmesi B. Yazı türlerinden Şiir ve şiir incelemesi C. Yazı için ön hazırlıklar D. Form yazıları: dilekçe, tutanak, rapor...
7 A. Sözcük Türleri B. Roman ve hikâye türleri. Edebiyatta kurgu-yaşantı ayrımı. C. Sözlük kullanımı
8 A. Söz öbekleri B. Klasik kurmaca türler C. Ödev, proje hazırlama D. Yazılı ve Görsel Medyada Dil Yanlışları
9 A. Türkçede cümle yapısı ve cümle türleri B. Kullanmalık Metinler: Tiyatro, senaryo C. Bilimsel yazmanın ilkeleri. Yazmada plan, iyi bir plan nasıl yapılır?
10 A. Cümle üstü dil yapıları: paragraf ve metin B. İşlevsel Türler: Makale-Eleştiri. Eleştiride yöntem sorunu. C. İletişim kazaları
11 A. Semantik bilgisi B. İşlevsel Türler: Deneme - Fıkra-Gazete Köşe yazısı-Söyleşi C. Paragraf yazımı; paragraf türleri ve özellikleri
12 A. Söz sanatları ve Türkçenin söz varlığı B. İşlevsel Türler: Mektup, Gezi Yaazısı, Anı, Günlük.C. Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları).
13 A. Türkçenin güncel sorunları B. Diksiyonda dikkat edilmesi gereken noktalar C. Bilimsel yazılar
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes Akerson, F. (2008). Türkçe Örneklerle Dile Genel Bir Bakış, Multilingual, 2. Bsk. İstanbul, 282 s.
Course Resources Aksan,D. (1990). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara,
Aktaş, Ş.; Gündüz, O. (2011) Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 330 s.
Atasoy, F.O. (2010). Türkçede Noktalama, Özel Kitaplar, İstanbul, 530 s.
Ateş, K. (2011). Türk Dili, İmge Kitabevi, 10. Bsk, İstanbul, 419 s.
Caferoğlu, A. (1984). Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul, 246 s.
Demir, N.; Yılmaz, E. (2009). Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, 4. Bsk. Ankara, 269 s.
Eker, S. (2009). Çağdaş Türk Dili, 5. Bsk, İstanbul, 584 s.
Ergin, M. (1972). Türk Dil Bilgisi,
Ergüzel, M.; Gülsevin, G.; Boz, E.; Yaman, E. (2011). Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Savaş Yayınevi, Ankara, 408 s.
Özkan, M.; Sevinçli, V. (2008). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınevi, İstanbul, 279 s.
Özkan, Mustafa. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
Paçacıoğlu, B. (2010). Türk Dili ve Kompozisyon, Hat Yayınevi, 368 s.
Yılmaz, Y. (2010). Türkçede Dil Yanlışları, Özel Kitaplar, İstanbul, 320 s.
Week Documents Description size
9 ekitap102_H04 0.24 MB
1 TUR101_H01 0.13 MB
1 TUR101_V01 89.29 MB
1 TUR101_H02 0.21 MB
2 TUR101_V03_V04 185.95 MB
2 TUR101_H04 0.29 MB
2 TUR101_H03 0.33 MB
3 TUR101_H06 0.26 MB
3 TUR101_H05. 0.31 MB
3 TUR101_V05_V06 183.3 MB
1 TUR101_H01 0.13 MB
1 TUR101_H02 0.21 MB
1 TUR101_H02 0.21 MB
2 TUR101_V03_V04 185.95 MB
2 TUR101_H03 0.33 MB
2 TUR101_H03 0.33 MB
3 TUR101_H06 0.26 MB
3 TUR101_H05. 0.31 MB
3 TUR101_V05_V06 183.3 MB
1 TUR101_V01 89.29 MB
2 TUR101_H04 0.29 MB
2 TUR101_V03_V04 185.95 MB
4 TUR101_H07 0.28 MB
4 TUR101_H08 0.36 MB
4 TUR101_V08_1 7.9 MB
4 TUR101_V08_2 87.05 MB
4 TUR101_V07 141.52 MB
5 TUR101_V09 39.64 MB
5 TUR101_V10 123.44 MB
5 TUR101_H10 0.25 MB
5 TUR101_H09 0.24 MB
6 TUR101_H12 0.24 MB
6 TUR101_V11 116.97 MB
6 TUR101_V12 126.41 MB
6 TUR101_H11. 0.3 MB
7 TUR101_H13 0.21 MB
7 TUR101_H14 0.26 MB
7 TUR101_V13 36.4 MB
7 TUR101_V14 366.86 MB
8 ekitap102_H01 0.36 MB
8 ekitap102_H02 0.3 MB
8 TUR102_V15 435.58 MB
8 TUR102_V16 462.33 MB
9 ekitap102_H03 0.25 MB
9 TUR102_V17 165.14 MB
9 TUR102_V19 170.82 MB
9 ekitap102_H04 0.24 MB
10 ekitap102_H05 0.23 MB
10 ekitap102_H06 0.26 MB
10 TUR102_V20 181.71 MB
11 ekitap102_H07 0.22 MB
11 ekitap102_H08 0.24 MB
11 TUR102_V21 338.06 MB
11 TUR102_V22 228.82 MB
12 ekitap102_H09 0.3 MB
12 ekitap102_H10 0.3 MB
12 TUR102_V23 325.58 MB
14 ekitap102_H13 0.24 MB
14 ekitap102_H14 0.28 MB
12 DIL102_H09 0.48 MB
12 DIL102_H10 0.14 MB
13 ekitap102_H12 0.27 MB
4 TUR101_V08_2 87.05 MB
4 TUR101_V07 141.52 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur.
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar.
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır.
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir.
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır.
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir.
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir.
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1).
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir.
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir.
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Total Workload 102
Total Workload / 25 (Hours) 4.08
dersAKTSKredisi 4