Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mühendislik Deneyimi Uygulamasi EEM 478 7 0 + 20 10 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerine Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitiminin uygulamalı olarak verilerek deneyim kazanmalarının sağlanması.

Course Content

İşletmenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamında çalışma süreçleri, organizasyon yapıları, İSG mevzuatı, Kalite Yönetim Sistemleri uygulamaları, Standartlar ve Yönetmelikler, otomasyon sistemi, Bakım-Onarım faaliyetleri, Araştırma-Geliştirme faaliyetleri, Projelendirme faaliyetleri, Tasarım ve Üretim raporlarının hazırlanması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletmede ya da işletmede görev aldığı bulunduğu departmanda tasarım ve üretim raporlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetlerine katılır. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 İşletmede Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili standartlar ve yönetmelikler hakkında araştırmalar yapar. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 İşletmede ya da işletmede görev aldığı bulunduğu departmanda gerçekleştirilen bakım-onarım faaliyetlerine katılır. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 İşletmenin organizasyon yapısı, şeması ve çalışma süreçleri (planlama, aksiyon alma, kontrollerin gerçekleştirilmesi vs.) hakkında incelemeler yapar. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 İşletmenin otomasyon sistemini hakkında bilgi sahibi olur. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 İşletmede ya da işletmede görev aldığı bulunduğu departmanda gerçekleştirilen projelendirme faaliyetlerine katılır. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
7 İşletmede iş etiğini ve Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri inceler. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
8 İşletmede ya da işletmede görev aldığı bulunduğu departmanda gerçekleştirilen araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılır. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
9 İşletmenin ISG (İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği) yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri inceler. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
10 İşletmede gerçekleştirilen disiplinler arası çalışmaları ve projeleri inceleyerek bu çalışma ve projelerde görev alır. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşletmenin organizasyon yapısı, şeması ve çalışma süreçleri (planlama, aksiyon alma, kontrollerin gerçekleştirilmesi vs.) hakkında incelemeler yapar.
2 İşletmenin ISG (İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği) yönetmeliği kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetleri inceler.
3 İşletmede iş etiğini ve Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri inceler.
4 İşletmede Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili standartlar ve yönetmelikler hakkında araştırmalar yapar.
5 İşletmede gerçekleştirilen disiplinler arası çalışmaları ve projeleri inceleyerek bu çalışma ve projelerde görev alır.
6 İşletmenin otomasyon sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
7 İşletmede ya da işletmede görev aldığı bulunduğu departmanda gerçekleştirilen bakım-onarım faaliyetlerine katılır.
8 İşletmede ya da işletmede görev aldığı bulunduğu departmanda gerçekleştirilen araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılır.
9 Ara Sınav
10 İşletmenin otomasyon sistemini inceleme
11 Bakım-onarım faaliyetlerine katılma
12 Araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılma
13 Projelendirme faaliyetlerine katılma
14 Tasarım ve üretim raporlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetlere katılma
Resources
Course Notes
Course Resources

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İle ilgili tüm uygulamalı Kitaplar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Sözlü Sınav 30
1. Ödev 10
2. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 80
1. Final 20
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 2 10 20
Sözlü Sınav 2 10 20
Performans Görevi (Uygulama) 1 20 20
Total Workload 256
Total Workload / 25 (Hours) 10.24
dersAKTSKredisi 10