Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dijital Kontrol ve Otomasyon Laboratuvari EEM 474 8 1 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BURHAN BARAKLI
Course Lecturers Prof.Dr. AYHAN ÖZDEMİR, Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER, Dr.Öğr.Üyesi BURHAN BARAKLI, Doç.Dr. İRFAN YAZICI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Kontrol teorisi bilgilerinin gerçek zaman uygulamasını Sayısal tabanlı işlmeci ve Programlanabilir lojik Kontrolör (PLC) ile yapmak ve sonuçlarını yorumlayabilmek
Course Content Modelleme, tasarım, simülasyon gerçek zaman uygulama ve çıktı yorumlama
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 PLC tabanlı otomasyon sistemlerinin gerçek zaman uygulamaları Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin deneysel olarak modellenmesi Anlatım, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Kapalı-çevrim , açık-çevrim kontrol uygulama yeteneğinin geliştirilmesi ve kavranması Anlatım, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Sürekli/Ayrık zaman P, PI, PID Kontrolcü tasarımı simülasyonu ve gerçek zaman uygulamaları Anlatım, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Laboratuar ve deney setlerinin tanıtımı
2 Sürekli zaman pozisyon Kontrolü DENEY FÖYÜ
3 Ayrık-zaman sıvı seviye kontrolü DENEY FÖYÜ
4 Ayrık-zaman sıcaklık kontrolü DENEY FÖYÜ
5 Ayrık-zaman pozisyon Kontrolü DENEY FÖYÜ
6 Ayrık-zaman Hız kontrolü DENEY FÖYÜ
7 PLC ve PC arayüz programının tanıtımı
8 Lojik ifadeler ve otomasyon cihaz parçalarının tanıtımı DENEY FÖYÜ
9 Temel lojik anahtarlama komutları ve uygulamaları DENEY FÖYÜ
10 Zamanlayıcılar, sayıcılar, karşılaştırma komutları ve uygulamaları DENEY FÖYÜ
11 Hareket yönü ve adet tespiti için algoritma geliştirilmesi/ program yazılması DENEY FÖYÜ
12 PLC tabanlı sıcaklık kontrolü DENEY FÖYÜ
13 Alt program ve Sıralı kontrol uygulama örnekleri DENEY FÖYÜ
14 OP (operatör panel) ile kumanda işlemlerinin gerçekleştirilmesi DENEY FÖYÜ
Resources
Course Notes DİJİTAL KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI DENEY FÖYÜ
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 25
2. Performans Görevi (Laboratuvar) 25
3. Performans Görevi (Laboratuvar) 25
4. Performans Görevi (Laboratuvar) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 2 8 16
Final 1 2 2
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5