Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektromanyetik Uyumluluk ve Tip Elektroniği Laboratuvari EEM 475 7 1 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET RECEP BOZKURT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÖZHAN ÖZKAN, Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER, Doç.Dr. MEHMET RECEP BOZKURT, Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED KÜRŞAD UÇAR, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET HİLMİ NİŞANCI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Haberleşmede kullanılan modülasyan ve demodülasyon türlerini deneysel çalışmalar ile kavramak. İnsan vücudundan alınan EMG, EKG işaretleri deneysel olarak almak ve öğrenmek, Sempatik deri cevabı, reaksiyon zamanı ve solunum fonksiyonu işlevlerini deneysel olarak öğrenmek
Course Content Çift Yan Bant ve Bastırılmış Taşıyıcılı Genlik Modülasyonu / Demodülasyonu, Tek Yan Bant ve Artık Yan Bant Genlik Modülasyonu / Demodülasyonu, Açı Modülasyonu (Frekans ve Faz Modülasyonu), Açı Demodülasyonu (Frekans ve Faz Demodülasyonu), Faz Kenetlemeli Çevrim (PLL), Elektromiyografi (EMG), Elektrokardiyografi (EKG), nabız, Galvanik deri cevabı ve poligraf, Reaksiyon zamanı,Solunum fonksiyonu
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 EKG ve nabız Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
2 Çift Yan Bant ve Bastırılmış Taşıyıcılı Genlik Modülasyonu / Demodülasyonu öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
3 Elektrokardiyografi (EKG) Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
4 Tek Yan Bant ve Artık Yan Bant Genlik Modülasyonu / Demodülasyonu öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
5 Açı Demodülasyonu (Frekans ve Faz Demodülasyonu) öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
6 Solunum fonksiyonu Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
7 Elektromiyografi (EMG) Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
8 Açı Modülasyonu (Frekans ve Faz Modülasyonu) öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
9 Reaksiyon zamanı Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
10 Galvanik deri cevabı ve poligraf Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
11 Faz Kenetlemeli Çevrim (PLL) öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çift Yan Bant ve Bastırılmış Taşıyıcılı Genlik Modülasyonu
2 Çift Yan Bant ve Bastırılmış Taşıyıcılı Genlik Demodülasyonu
3 Tek Yan Bant ve Artık Yan Bant Genlik Modülasyonu
4 Tek Yan Bant ve Artık Yan Bant Genlik Demodülasyonu
5 Açı Modülasyonu (Frekans ve Faz Modülasyonu)
6 Açı Demodülasyonu (Frekans ve Faz Demodülasyonu)
7 Faz Kenetlemeli Çevrim (PLL)
8 Elektromiyografi (EMG)
9 Ara Sınav
10 Elektrokardiyografi (EKG)
11 EKG ve nabız
12 Galvanik deri cevabı ve poligraf
13 Reaksiyon zamanı
14 Solunum fonksiyonu
Resources
Course Notes 1. Haberleşme Laboratuvar deney Föyü,<br>2. Biopac Öğrenci Laboratuvar Deney kitabı
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Kısa Sınav 20
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
2. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
3. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 4 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 2 8 16
Final 1 5 5
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5