Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrik Makineleri II EEM 310 6 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA TURAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA TURAN,
Course Assistants Arş.Gör.Barış Cevher
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Senkron makineler ve doğru akım makinelerinin yapısı, sürekli hal işletimi ve endüstriyel uygulamaları konusunda bilgi ve beceriler kazandırmak.
Course Content Senkron makineler: Yapısı. Endüvi reaksiyonu. Eşdeğer devre. Güç ve moment. Senkron makinenin şebekede işletilmesi ve uygulamaları. Doğru akım makineleri: Yapısı. Endüvi reaksiyonu. Uyartım türleri. Eşdeğer devre. Güç ve moment. Doğru akım makinesinin şebekede işletilmesi ve uygulamaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Doğru akım makinelerinin yapısını ve çalışma prensibini açıklar (PÇ1-6-7) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Senkron makinelerin endüstrideki işletimine ilişkin önemli konuları açıklar (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 Doğru akım motorlarının endüstri işletimine ilişkin önemli konuları açıklar (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Doğru akım makinesinin sürekli hal işletimi için analizler yapar (PÇ2) Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
5 Senkron makinede endüvi reaksiyonu ve etkilerini analiz eder (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
6 Senkron makinenin yapısı, çalışma prensibi ve işletim kiplerini açıklar (PÇ1-6-7) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Senkron makinenin sürekli işletim şartlarında analizler yapar (PÇ2) Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Senkron makinelerin tarihi gelişimi ve önemi. Doğru akım makinelerinin genel özellikleri ve önemi. Dersin izlencesinin tanıtımı. Senkron Makinelerin yapısı. Senkron jeneratör için tahrik türbinlerinin tanıtımı.
2 Senkron makinenin çalışma prensibi, motor çalışma ve jeneratör çalışma arasındaki geçiş.
3 Senkron makinede endüvi reaksiyonu. Yuvarlak rotorlu senkron makinenin eşdeğer devresi ve fazör diyagramlar.
4 Senkron makine karakteristikleri. Senkron makinede güç ve moment. Senkron Makinede aktif ve reaktif güç ayarı.
5 Senkron makine uygulamaları
6 Çıkık kutuplu senkron makine.
7 Senkron motora yolverme ve hız ayarı. Senkron jeneratörlerin paralel çalıştırılması.
8 Örnekler, uygulamalar
9 Ara sınav
10 Doğru akım makinelerinin yapısı, sargıları ve çalışma prensibi.
11 Doğru akım makinesinin eşdeğer devresi ve üzerinde analizler.
12 Endüvi reaksiyonu. Komitasyon. Uyarma tipleri.
13 Doğru akım motorlarına yolverme ve hız ayarı. Rejeneratif frenleme.
14 Doğru akım makinesinin dinamik davranışı.
Resources
Course Notes [1] Elektrik Makineleri II ders notları ve duyuruları için dokümanlar kısmında yayınlanan Ders Portfolyosunu Takip Ediniz.
Course Resources [1] Mergen, A. Faik; Zorlu, Sibel, ´Elektrik Makineleri III - Senkron Makineler´, Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul
[2] Mergen, A. Faik; Kocabaş, A. Derya, ´Elektrik Makineleri IV - Doğru Akım Makineleri´, Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul
[3] Mergen, A. Faik; Kocabaş, A. Derya, Gizlier, Ediz; ´Elektrik Makineleri - Senkron Makine Çözümlü Problemler´; Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul
[4] Mergen, A. Faik; Kocabaş, A. Derya, Gizlier, Ediz; ´Elektrik Makineleri - Doğru Akım Makinesi Çözümlü Problemler´, Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul
[5] Sen, P.C., ´Principles of Electric Machines and Power Electronics´, 3rd Edition, Wiley, 2014.
[6] Fitzgerald, A. E., Kingsley, Jr. C., Umans, Jr. S., Umans, S, ´Electric Machinery´, 6th Edition, Mc Graw - Hill, 2003
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Ödev 1 5 5
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6