Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektronik I EEM 301 5 4 + 2 5 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÖZHAN ÖZKAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÖZHAN ÖZKAN, Doç.Dr. MEHMET RECEP BOZKURT,
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. M. Kürşad Uçar, Arş. Gör. İbrahim Mucuk, Arş. Gör. Kemal Kalaycı, Arş. Gör. Halime Hızarcı

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Yarı iletkenlerin sınıflandırılması, fermi enerji seviyelerinin belirlenmesi, PN jonksiyonları ve yarıiletken diyotun, bipolar jonksiyon tranzistörlerin, MOS transistorlerin ve JFET´lerin çalışma prensiplerinin açıklanması, yarıiletkenlerde bağıl duyarlık, sıcaklığın yarı iletken parametrelere etkisi

Course Content

Kristal Yapı, Enerji Bantları, Yariletkenler, Çeşitleri, Hareket Yeteneği ve İletkenlik, Yariletkenlerin Fermi Enerji Seviyeleri, PN jonksiyonu ve yarıiletken diyot, Bipolar tranzistörlerin kutuplanması, çalışması, kuvvetlendirici olarak kullanılması ve eşdeğer devreleri, Jonksiyonlu alan etkili tranzistörler, MOS transitörler, Güç elektroniği elemanları, tranzistörlerde bağıl duyarlık ve ısıl kararlılık

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tranzistörlerde ısıl kararlılığı etkileyen parametreleri bilir ve değişimlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav ,
2 PN jonksiyonunun çalışma mekanizmasını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
3 MOSFET ve JFET´lerin çalışmasını bilir, bunları birbirinden ayırt eder, öz eğrilerini çizer. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav ,
4 Yarıiletken parametrelerinin sıcaklığa karşı davranışlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav ,
5 Diyak, Triyak ve SCR´lerin çalışmasını bilir, bunları birbirinden ayırt eder, öz eğrilerini çizer. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev,
6 Yarıiletken Diyot, kapasite diyodu, zener diyot, LED gibi elektronik malzemelerin çalışmasını bilir, bunları birbirinden ayırt eder, öz eğrilerini çizer. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 BJT tranzistörlerin çalışmasını bilir, bunları tanır, öz eğrilerini çizer. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yariletkenler, Çeşitleri, Hareket Yeteneği ve İletkenlik
2 Yariletkenlerin Fermi Enerji Seviyeleri
3 PN jonksiyonu ve Diyot (Diyot Denklemi, Gerilim-Akım Eğrisi)
4 Diyodun Alçak Frekans Eşdeğeri
5 Diyotta Jonksiyon ve Difüzyon Kapasitesi
6 Laboratuar ve Uygulama
7 Bipolar Jonksiyon Transistör, Kutuplanışı ve Çalışması, Ebers-Moll Denklemleri
8 Bipolar Jonksiyon Transistörün Kuvvetlendirici Olarak Kullanılması ve Yüksek Frekans Eşdeğeri
9 Laboratuar ve Uygulama
10 Jonksiyonlu Alan Etkili Transistörler, MOS Transistörler ve Akım-Gerilim İlişkileri
11 SCR ve Dört Bölgeli Diyotlar, Diyak, Triyak ve IGBT´ler
12 Laboratuar ve Uygulama
13 Bağıl Duyarlık
14 Tranzistörlerde Isıl Kararlılık
Resources
Course Notes <p>Duran Leblebici, &quot;Elektronik Elemanları&quot;, Se&ccedil; Yayınları, 2007</p>
Course Resources

M.Sait Türköz,"Elektronik", Birsen Yayınevi, 2009

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
2. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
3. Performans Görevi (Laboratuvar) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 2 2 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 3 9 27
Final 1 4 4
Total Workload 173
Total Workload / 25 (Hours) 6.92
dersAKTSKredisi 7