Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrik Devreleri II EEM 206 4 4 + 2 5 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET BAYRAK
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET BAYRAK, Prof.Dr. YILMAZ UYAROĞLU, Dr.Öğr.Üyesi NÜKHET SAZAK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Alternatif akım ile ilgili temel kavramlar verilerek, alternatif akım devrelerinin sürekli ve geçici durumdaki çözüm yöntemlerini ve iki kapılı doğrusal devre modellerini kullanarak sistem davranışlarını öğrenmek.

Course Content

Fazör kavramı ve RLC devreleri üzerindeki uygulamaları, Aktif, reaktif ve kompleks güç kavramları, Maksimum güç aktarımı, Üç fazlı devreler, Laplace dönüşümü ve devre çözümünde uygulamaları, Filtreler, İki kapılı devreler, Frekans cevabı.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Filtre devrelerini tasarlar. Anlatım, Benzetim, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Doğrusal devrelerin transfer fonksiyonlarını bulur, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Üç fazlı sistemleri bilir, hesaplamalarını yapar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Alternatif akım devrelerinin analizini yapar, deneysel olarak gerçekler, Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Laplace dönüşümünü kullanarak devre davranışlarını inceler, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sinusoidal kaynaklar ve fazör tanımı. RLC devre uygulamaları ve deney çalışmalar.
2 Sürekli durum çözümleri ve PSpice uygulamaları.
3 Aktif, reaktif ve kompleks güç kavramları, maksimum güç aktarımı.
4 Üç fazlı sistemler, üç fazlı devrelerin deneysel çalışması.
5 Laplace dönüşümü ve devre çözümünde uygulamaları.
6 Doğrusal devrelerin frekans cevabı.
7 Rezonans kavramı ve devre uygulamaları.
8 Alternatif akımda OPAMP uygulamalrı ve deney çalışmaları.
9 Filtre devreleri, deneysel ve PSpice uygulamaları.
10 Kuplajlı bobinler, ideal transformatör tanımı,
11 Gerçek transformatörler ve eşdeğer devreleri.
12 İki kapılı devre modelleri, ve devre uygulamaları.
13 Periyodik işaretlerin frekans cevabı.
14 Lineer filtre tasarımı, temel pasif ve aktif filtreler.
Resources
Course Notes <p>D.E. Johnson, J.R. Johnson, J.L. Hilburn, and P.D. Scott, &acute;Electric Circuit Analysis&acute;, third edition, Prentice Hall, 1997</p>
Course Resources

1. Ş.Özbey ´Elektrik Devre Analizi II´ Seçkin Yayınları
2. J.W. Nilsson, S.A. Riedel, ´Electric Circuits´, Prentice Hall.
3. M. Timur Aydemir ´Temel Mühendislik Devre Analizi´, Nobel Akademik Yayıncılık, 2013

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
4. Ödev 20
1. Ödev 15
2. Ödev 20
3. Ödev 35
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 3 2 6
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 208
Total Workload / 25 (Hours) 8.32
dersAKTSKredisi 8