Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Staj II EEM 499 7 0 + 1 1 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. İRFAN YAZICI
Course Lecturers Doç.Dr. İRFAN YAZICI,
Course Assistants

Arş.Gör. Talha Enes Gümüş, Arş.Gör. Rıfkı Terzioğlu, Arş.Gör. Kemal Kalaycı, Arş.Gör. Halime Hızarcı, Arş.Gör. Selçuk Emiroğlu

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin, araştırma ve geliştirme aşamalarını (otomasyon, ar-ge, üretim, elektrik üretim, dağıtım, haberleşme gibi) izleyebilecekleri yerlerde teorik derslerin pratikte uygulamasını görebilmeleri amacıyla yapılır.

Course Content

Öğretim hayatında aldıkları teorik bilgilerin uygulamasını fabrika/üretim tesisleri gibi. kurumların ar-ge ve üretim bölümlerinde görür. 

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yönetim organizasyon ve iş akış şemalarını oluşturur. Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav,
2 Araştırma geliştirme, kalite kontrol, bakım onarım, üretim planlama, satın alma, pazarlama bölümlerini ayrıntılı olarak inceler. Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
3 Öğrenci staj yaptığı firmayı tanır. Anlatım, Sözlü Sınav,
4 Ar-ge ve üretim çalışmalarını izler ve ar-ge yöntemlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
5 İşyerinin üretim/arge tesislerini ve yardımcı tesislerini inceler. Anlatım, Grup Çalışması, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşletmenin tanıtımı, yönetim planı, arge bölümlerinin tanınması ve üretim bölümünün incelenmesi
2 Üretim ve arge çalışmalarının incelenmesi ve izlenmesi, iş güvenliği hakkında bilginin arttırılması
3 Ar-ge çalışmalarının izlenmesi ve teorik bilgilerin pratik uygulamalara aktarılması
4 Teknik resim, benzetim ve ar-ge araçlarının vb. programlar hakkında bilginin arttırılması
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Resources
Course Notes <p>Staj yapılan kurumdan elde edilen belge, katalog, teknik &ccedil;izim, program d&ouml;k&uuml;manları vs. kaynaklar</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Sözlü Sınav 1 120 120
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5