Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektromanyetik Uyumluluk EEM 465 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER
Course Lecturers Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) kavramlarını öğrenerek elektrik mühendisliğide ortaya çıkan EMU problemleri için çözüm yollarını kazandırmak.

Course Content

Elektromanyetik Uyumluluğa Giriş, Elektomanyetik Alanlar ve Dalgalar, İletim Hatları, Elektromanyetik Uyumluluk İçin Tasarım İlkeleri, Elektromanyetik Uyumluluk İçin Tedbirler, Ekranlama, Antenler, Problar, Sivil (Ticari) ve Askeri EMC Standartları ve Deneyleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Devre bileşenlerinin elektromanyetik karekterini bilir Tartışma, Problem Çözme, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 EMU test ortamlarını ve özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
3 EMU standartlarını genel olarak anlamını ve bazı uygulamalarını bilir Problem Çözme, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Elektronik cihazların tasarım ve üretiminde ortaya çıkacak elektromanyetik interfrens sorunlarının neler olabileceğini kestirebilir Anlatım, Problem Çözme, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Elektromanyetik girişimin kontrol yöntemlerini bilir ve uygular Anlatım, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 elektromanyetik ortamın sınıflandırılması ve EM girişim mekanizmaları
2 Elektromanyetik alanların Temellleri
3 Elektromanyetik Dalgalar ve Temelleri
4 Dalga Formları ve spektral analiz
5 İletim Hatları
6 Antenler ve Işıma
7 Devre Bileşenlerinin elektromanyetik özellikleri
8 Işıma emisyonları ve alınganlık
9 EM girişim- kontrol
10 Elektrik devrelerinde bağlaşım
11 EM uyumluluk ölçümleri
12 EMU standartları
13 EMU test ortamları
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes <p>Elektromanyetik Dalgalar ve Uygulamaları Prof.Dr.Osman &Ccedil;erezci-Prof.Dr.selim Şeker Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi Yayınları 1994.</p>
Course Resources

* William H. Hayt, Jr., John A. Buck, Engineering Electromagnetics, McGraw-Hill, 2001.

* Clayton R. Paul, Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2nd edition, John Wiley & Sons.

* V. Prasad Kodali, Engineering electromagnetic compatibility: principles, measurements, technologies, and computer models, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2001.

* Christos Christopoulos, Principles and Techniques of Electromagnetic Compatibility, Second Edition, CRC Press Taylor & Francis Group, 2007.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 2 8 16
Final 1 9 9
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5