Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sayisal Işaret Işleme EEM 425 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN ÇETİNEL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN ÇETİNEL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Analog işaretlerin sayısal yöntemlerle işlenmesi için gerekli olan temel prensipleri ve kavramları öğrenciye tanıtmak.

Course Content

Analog işaretlerin örneklenmesi, sayısal filtre tasarımı, sayısal filtre yapıları, FFT ve sayısal filtrelerin yazılım gerçekleştirmesi, sonlu kelime uzunluğu etkileri, örnekleme frekansının değiştirilmesi, çeşitli uygulamalar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Filtrelerin yazılım ve donanım gerçekleştirmesini kavratmak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Örnekleme frekansının değiştirilmesini kavratmak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Sonlu kelime uzunluğunun filtreleme üzerindeki etkilerini kavratmak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Sayısal işaretlerin filtrelenmesini kavratmak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Sayısal işaret işlemenin özellikle haberleşme ve kontrol olmak üzere elektronik mühendisliğindeki çeşitli uygulamalarını öğretmek Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Bandsınırlı bir analog işaretin bozunum olmadan örneklenmesi için gerek koşulları Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 FIR ve IIR sayısal filtre tasarımını kavratmak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İdeal örnekleme durumunuda örnekleme teoreminin ispatı 1.Hafta Sunusu
2 Analog alçak, yüksek, band geçiren ve band söndüren filtre tasarımı 2.Hafta Sunusu
3 Pratik örnekleme durumunda örtüşme önleyici ve geri elde edici filtre tasarımı 3.Hafta Sunusu
4 Sayısal filtre tasarımına giriş ve sayısal sonsuz impuls cevaplı (IIR) filtre tasarımı 4.Hafta Sunusu
5 Sayısal sonlu impuls cevaplı (FIR) filtre tasarımı 5.Hafta Sunusu
6 Verilen bir IIR filtre transfer fonksiyonunun donanım gerçekleştirilmesi 6.Hafta Sunusu
7 Verilen bir FIR filtre transfer fonksiyonunun donanım gerçekleştirilmesi 7.Hafta Sunusu
8 Sayısal tüm geçiren filtreler 8.Hafta Sunusu
9 Sayıların sabit ve kayan nokta gösterilimi, Goertzel algoritması 9.Hafta Sunusu
10 Hızlı Fourier dönüşümü (FFT) kullanılarak ayrık Fourier dönüşümünün (DFT) hesabı 10.Hafta Sunusu
11 Sonlu kelime uzunluğunun filtre frekans cevabına etkileri 11.Hafta Sunusu
12 Örnekleme frekansının değiştirilmesi (alt ve üst örnekleme) 12.Hafta Sunusu
13 Örnekleme frekansı değişken sistemler ve filtre bankaları 13.Hafta Sunusu
14 Sayısal işaret işleme uygulamaları ( final projelerinin sunulması) 14.Hafta Sunusu
Resources
Course Notes <p>[1] http://www.abis.sakarya.edu.tr/ adresinden yayınlanan ders notları</p>
Course Resources

[2] S. K. Mitra, Digital Signal Processing, A Computer Based Approach, third edition, McGraw Hill, 2005.
[3] A. Oppenheim, Discrete Time Signal Processing, Prentice Hall, 1989.
[4] J. G. Proakis, D. G. Manolakis, Digital Signal Processing. Principles, Algorithms and Applications, fourth edition, Prentice Hall, 2007.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Ödev 10
3. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 5 7 35
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 2 2
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5