Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sayisal Haberleşme EEM 432 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AŞKIN DEMİRKOL
Course Lecturers Prof.Dr. AŞKIN DEMİRKOL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Sayısal haberleşme sistemlerinin analizi için gerekli kavramları ve yöntemleri öğrenciye tanıtmak.

Course Content

Bilgi kaynakları ve bilgi kodlama, toplamsal beyaz Gauss gürültüsü olarak modellenen kanaldan temelband sayısal iletim, toplamsal beyaz Gauss gürültüsü olarak modellenen bandsınırlı kanaldan sayısal iletim, kanal kapasitesi ve kodlama, kablosuz haberleşme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sayısal bir haberleşme sistemini analiz edebilmek Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Sayısal bir haberleşme sistemini tasarlayabilmek Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilgi kaynaklarının modellenmesi, kaynak kodlama teoremi, kaynak kodlama algoritmaları 1.Hafta Sunusu
2 Bozunum oranı teorisi, kuantalama, dalgaşekli kodlama, sayısal ses iletimi ve sayısal ses kaydı 2.Hafta Sunusu
3 İşaret dalgaşekillerinin geometrik gösterilimi, darbe genlik modülasyonu, iki ve çok boyutlu işaret dalgaşekilleri 3.Hafta Sunusu
4 Toplamsal beyaz Gauss gürültüsü olarak modellenen haberleşme kanallarında sayısal modülasyonlu işaretler için en uygun alıcı tasarımı 4.Hafta Sunusu
5 Toplamsal beyaz Gauss gürültüsü olarak modellenen haberleşme kanallarında işaret algılamasında oluşan hata olasılığı 5.Hafta Sunusu
6 Bandsınırlı kanallar üzerinden sayısal iletim, sayısal modülasyonlu işaretlerin güç spektrumu 6.Hafta Sunusu
7 Bandsınırlı kanallar için işaret tasarımı, sayısal PAM işaretlerinin algılanmasında hata olasılığı, 7.Hafta Sunusu
8 Hafızalı sayısal modülasyonlu işaretler 8.Hafta Sunusu
9 Hafızalı sayısal modülasyonlu işaretler, kanal bozunumu durumunda sistem tasarımı, birden fazla taşıyıcılı modülasyon 9.Hafta Sunusu
10 Haberleşme kanallarının modellenmesi, kanal kapasitesi, haberleşmede sınırlar, güvenli haberleşme için kodlama 10.Hafta Sunusu
11 Doğrusal blok kodlar, çevrimsel kodlar, konvolüsyon kodları, bandsınırlı kanallar için kodlama, pratik uygulamalar 11.Hafta Sunusu
12 Sönümlemeli çokyollu kanallarda sayısal iletim 12.Hafta Sunusu
13 Yayılı spektrum haberleşme sistemleri 13.Hafta Sunusu
14 Sayısal kablosuz haberleşme sistemleri 14.Hafta Sunusu
Resources
Course Notes <p>[1] http://www.abis.sakarya.edu.tr/adresinden yayınlanan ders notları</p>
Course Resources

[2] J. G. Proakis, M. Salehi, Coomunication Ssystems Engineering, third edition, Prentice Hall, 2005.
[3] S. Haykin, Coomunication Systems, fourth edition, Wiley, 2000.
[4] C. R. Johnson Jr., W. A. Sethares, Telecommunication Breakdown, Prentice Hall, 2004.
[5] J. D. Gibson, Principles of Digital and Analog Communications, Macmillan, 1993.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 15 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5