Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikrodalga Tekniği EEM 463 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Mikrodalga teorisi ve uygulamalarıyla ilgili temel bilgi düzeyine erişilmesi
Course Content İletim Hatları, Dalga Kılavuzları, Dalga kılavuzlarında eşdeğer devre analizi ve saçılma matrisleri, Empedans dönüşümü ve uyumlandırma teknikleri, Mikrodalga Rezonatörler, Güç Bölücüler, yönlü kuplörler, Mikrodalga Filtreler, Aktif Mikrodalga Devreleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel filtre tasarımlarını yapabilmek Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Pasif mikrodalga devre elemanları ve empedans uyumlandırma devrelerinin tasarım ve analizlerinin yapılabilmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Mikrodalga devre ve sistemleri içeren problemlerin çözülmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 İletim hatları ve dalga kılavuzları ile ilgili temel konuların kavranması Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, temel konularının tekrarı
2 İletim Hatları
3 İletim Hatları
4 Dalga Kılavuzları
5 Dalga Kılavuzları
6 Dalga kılavuzlarında eşdeğer devre analizi ve saçılma matrisleri
7 Dalga kılavuzlarında eşdeğer devre analizi ve saçılma matrisleri
8 Empedans dönüşümü ve uyumlandırma teknikleri
9 Empedans dönüşümü ve uyumlandırma teknikleri
10 Mikrodalga Rezonatörler
11 Güç Bölücüler, yönlü kuplörler
12 Mikrodalga Filtreler
13 Aktif Mikrodalga Devreleri
14 Aktif Mikrodalga Devreleri
Resources
Course Notes
Course Resources 1. David M. Pozar, “Microwave Engineering”, Addision-Wesley Publishing Company
2. R.S. Elliott, An Introduction to Guided Waves and Microwave Circuits, Prentice-Hall
3. R. E. Collin, “Foundations for Microwave Engineering”, McGraw-Hill
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 20
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 4 8
Proje / Tasarım 1 12 12
Final 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5