Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Biyomedikal Sistemler EEM 424 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÖZHAN ÖZKAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÖZHAN ÖZKAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective İnsan vücudunda oluşan biyolojik işaretlerin elde edilmesinde kullanılan çeşitli cihazların yapısı, çalışma prensipleri, matematiksel temelleri ile birlikte bu işaretlerin sayısal işaret işleme teknikleri ile işlenmesi.
Course Content Çok boyutlu işaret işlemenin temelleri; Ultrasonik dalganın oluşumu, özellikleri, yapısı ve ultrason sistemlerinin kullanımı ve etkileri; X ışını üretilmesi, tipleri ve karakteristikleri, X ışını ölçümleri; Bilgisayarlı Tomografi yapısı ve görüntüleme teknikleri; Magnetik Rezonans ve Termal görüntüleme; Gama Kameralar; Nükleer tıp uygulamaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gama Kameralar ve Nükleer tıp uygulamaları ve Elektriksel Empedans Tomografisini bilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Çok boyutlu işaret işlemenin temel özelliklerini bilir. Anlatım, Ödev,
3 X ışını üretilmesi, tipleri ve karakteristikleri, X ışını ölçümlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Ultrasonik dalganın oluşumu, özellikleri, yapısı ve ultrason sistemlerinin kullanımı ve etkilerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Magnetik Rezonans ve Termal görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi yapısı ve görüntüleme tekniklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çok boyutlu işaret işlemenin temel özellikleri
2 Ultrasonik dalganın oluşumu, özellikleri
3 Ultrasonografi sistemlerin yapısı
4 Görüntüleme modları, ultrason kullanımı ve etkileri
5 X ışını üretilmesi, X ışını tipleri, karakteristikleri
6 X ışınının zayıflama etkisi, X ışını ölçümleri
7 Bilgisayarlı Tomografi (CT) yapısı
8 Bilgisayarlı Tomografinin matematiksel temelleri
9 Magnetik Rezonans (MR) görüntüleme
10 Termal görüntüleme tekniği
11 Filtreler ve tarama tekniği
12 Nükleer tıp uygulamaları
13 Gama kameralar
14 Elektriksel Empedans Tomografisi
Resources
Course Notes 1. İ.Karagöz, O.Eroğul, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Ankara, Haberal Eğitim Vakfı, 1998
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5