Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektronik Ölçmeler ve Enstrümantasyon EEM 427 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÖZHAN ÖZKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Ölçme ile ilgili genel tanımların yapılması, ölçme aletlerinin kalibrasyonlarının yapılış şekilleri, ölçme yöntemleri, sayıcılar ADC´ler ve dönüştürücülerle ilgili bilgilerin ve teorik çalışmaların verilmesi.
Course Content Ölçmenin temel ilkeleri, Ölçe hataları ve hata kaynakları, Tasarım terimlerinin açıklanması, Kalibrasyon kavramları, Devre elemanlarının ölçülmesi ve ölçüm yöntemleri, Maxwell-Wien köprüsü, Wheatstone köprüsü uygulamaları, Hay köprüsü ile ölçüm, Owen köprüsü, Seri ve paralel kapasite köprüleri, Schering köprüsü, Q-metre, Analog ölçmeler, Hareketli ölçü aletleri, Ölçme sınırlarının değiştirilmesi, Ölçü aleti hassasiyeti, AC ölçümü, Ohmmetre, Döner bobinli ve elektronik multimetreler, Sayıcılar, Digital ölçme, Analog-digital dönüşüm ve dönüştürücüler, Flash dönüştürücüler, Tek eğimli ADC´ler, Çift eğimli ADC´ler, gerilim-frekans dönüştürücüler, Tetikleme devrelerinde ölçüm
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ölçümler esnasında cihaz sebebiyle oluşan hatalarını bilir ve hataları giderir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Dönüştürücüleri ve çeşitlerini bilir ve uygular Anlatım, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Ölçme hakkında genel bilgileri bilir Anlatım, Sınav ,
4 Ölçüm yöntemleri bilir ve uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
5 Analog ve digital ölçü aletlerinin çalışma prensipleri bilir ve uygular Anlatım, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ölçmenin temel ilkeleri
2 Kalibrasyon kavramları
3 Devre elemanlarının ölçülmesi ve ölçüm yöntemleri
4 Maxwell-Wien köprüsü, Wheatstone köprüsü uygulamaları
5 Hay köprüsü ile ölçüm
6 Owen köprüsü,
7 Seri ve paralel kapasite köprüleri
8 Q-metre, Schering köprüsü
9 Analog ölçmeler, Hareketli ölçü aletleri
10 Döner bobinli ve elektronik multimetreler
11 Digital ölçme, Analog-digital dönüşüm ve dönüştürücüler
12 Flash dönüştürücüler, Tek eğimli ADC´ler
13 Çift eğimli ADC´ler, gerilim-frekans dönüştürücüler
14 Tetikleme devrelerinde ölçüm
Resources
Course Notes Prof. Dr. Etem Köklükaya, Ölçme ve Enstrumantasyon Ders Notları,
Course Resources 1. W. Bolton, ´Electrical and Electronic Measurement and Testing´, Longman Scientific&Technical, 1993
2. F. S. Tse, I.E. Morse, ´Measurement and instrumentation in engineering´, University of Cincinnati, Ohio, 1989.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 10 10
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5