Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikroişlemciler II EEM 440 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AYHAN ÖZDEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective ARM M4 çekirdeğine sahip yeni nesil işlemci mimarisinin tanıtılması ve yapısının incelenmesi.
Bu işlemci mimarisinde bulunan ve sayısal ölçme/kontrol/kumanda işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan temel çevre birimlerinin tanıtılması ve bu birimlerin C programlama dilini kullanarak programlama yeteneğinin kazandırılması, disiplinler arası ilişki içeren ilgili senaryoya göre karmaşık mühendislik problemlerin çözümünde donanımsal ve yazılımsal tasarımların/çözümlerin ARM M4 çekirdeğine sahip yeni nesil işlemci ile gerçekleştirilmesi
Course Content ARM M4 çekirdeğine sahip işlemci mimarisi, hafıza yapısı, genel amaçlı giriş çıkış portlarının tanıtılması, zamanlayıcı ve kesme yapıları, Gelişmiş mikrodenetleyici mimarisi ve çevre birimleri , Yazılım, Donanım Güvenliği , Haberleşme birimleri, Hafıza ve Kayan Nokta Biriminin Kullanımının tanıtılması, ARM çekirdeğine sahip işlemcileri C programlama dilinde programlama ve CCS (Code Composer Studio) arayüzünün tanıtılması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 ARM M4 çekirdeğine sahip gelişmiş işlemci mimarisini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 ARM M4 çekirdeğine sahip gelişmiş işlemci çevre birimlerini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Zamanlayıcı ve kesme ayarlarını öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Disiplinler arası ilişki içeren karmaşık mühendislik problemleri için çözüm algoritmalarını geliştirme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Genel Amaçlı Giriş çıkış yapılarının öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Hafıza yapısını öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 C Dilinde ARM çekirdek tabanlı işlemci programlama yeteneğinin geliştirilmesi ve programlama arayüzünün öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gelişmiş işlemci mimarisi ve ARM çekirdek tanıtımı
2 ARM M4 işlemci genel mimarisi, işlemci saat darbeleri üretimi ve sistem kontrolü
3 Genel Hafıza, kayan nokta aritmetik birimi (FPU) ve kaydedici yapısı
4 Genel amaçlı giriş çıkışların (GPIO) özelliklerinin tanıtılması
5 Genel Amaçlı zamanlayıcı/sayıcı yapısı ve özellikleri
6 ADC yapısı ve çalışma modları
7 Kesme ve yığın yapısı
8 Haberleşme birimleri
9 Yazılım, Donanım Güvenliği ve Güç Tasarruf Modu
10 Doğrudan Hafızaya Erişim (DMA) biriminin incelenmesi
11 Gömülü C programlama dilinin yapısının ve programlama arayüzünün tanıtılması (CCSv5)
12 Genel Amaçlı Giriş Çıkışlar (GPIO) ve Zamanlayıcı ve kesme kullanımı ile ilgili yazılım geliştirme
13 ADC biriminin kullanılması ve Uyku-modunun kullanımına yönelik yazılım geliştirme
14 Hafıza ve Kayan Nokta Biriminin Kullanılmasına yönelik yazılım geliştirme
Resources
Course Notes Ders Notu
Course Resources [1] Stellaris LM4F120H5QR Microcontroller datasheet, http://www.engr.usask.ca/classes/EE/392/Lab-Guides/11-ARM/lm4f120h5qr.pdf
[2]Embedded Systems: Introduction to Arm® Cortex(TM)-M Microcontrollers (Volume 1), Jonathan W Valvano, http://www.amazon.com/Embedded-Systems-Introduction-Cortex-Microcontrollers/dp/1477508996/ref=pd_bxgy_b_img_y
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 3
2. Ödev 3
3. Ödev 4
1. Proje / Tasarım 15
2. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 3 6 18
Final 1 3 3
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5