Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tip Elektroniği EEM 423 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÖZHAN ÖZKAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÖZHAN ÖZKAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective İnsan vücudunun genel yapısı ve insan vücudunda oluşan biyolojik işaretlerin oluşumu ve bu işaretlerin ölçülmesi için gerekli olan ölçüm cihazlarının incelenmesi
Course Content İnsan-enstrümantasyon sistemi, Biyolojik işaretlerin oluşumu, Membran potansiyelinin açıklanması, Elektronörogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektrokardiogram işaretlerinin ölçülmesi, Elektroensefalogram ve uyarılmış potansiyel işaretlerinin ölçülmesi, İnsanda kan basıncının ölçülmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsan vücudunun fonksiyonları sonucu oluşan biyolojik işaretlerin oluşum biçimini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Canlı sistemlerle ilgili çeşitli parametrelerin değerlendirilmesine yönelik elektronik teknoloji ve yöntemleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 İnsan vücudunun genel yapısını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Bu biyolojik işaretlerin ölçümünü sağlayan ölçüm cihazlarının çalışma prensiplerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Canlı sistemlerle ilgili çeşitli parametrelerin algılanmasını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnsan-Enstrümantasyon sistemi
2 Hücrelerde elektriksel aktivasyon
3 Membran potansiyelinin oluşumu
4 Tek iyonlu sistemde denge ve Donan dengesi
5 Elektronörogram işaretlerinin ölçülmesi
6 Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi
7 Elektromiyogram işaretlerinin ölçülmesi
8 Elektrokardiyogram işaretlerinin ölçülmesi
9 Elektrokardiyogram işaretlerinin ölçülmesi
10 Elektroensefalogram işaretlerinin ölçülmesi
11 Elektroensefalogram işaretlerinin ölçülmesi
12 Uyarılmış potansiyellerin ölçülmesi
13 Uyarılmış potansiyellerin ölçülmesi
14 Kan basıncının ölçülmesi
Resources
Course Notes 1. E. YAZGAN, M. KORÜREK, Tıp Elektroniği, İTÜ Yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5