Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektronik Iii EEM 421 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET RECEP BOZKURT
Course Lecturers Doç.Dr. MEHMET RECEP BOZKURT,
Course Assistants

Arş. Gör. Muhammed Kürşad UÇAR

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Elektronik dünyasında kullanılmakta olan kuvvetlendiricilerin kazancının modül ve frekansla değişimi, yine elektronmekanik sistemlerde geniş bir uygulama alanı olan geri besleme, kuvvetlendiriciye darbe biçiminde giriş uygulandığında çıkış işaretindeki bozulma, osilatörlerin çalışma prensibi ve çeşitleri konuları hakkında bilgi vermek

Course Content

Kuvvetlendiricilerin frekans cevabı, geribesleme, Geribeslemeli kuvvetlendiricilerde kararlılık, Kuvvetlendiricilerin darbe cevabı, Geniş bandlı kuvvetlendiriciler, Osilatörler, Aktif filtreler, Band söndüren filtreler, Gürültü ve distorsiyon

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Filtre çeşitlerini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Kuvvetlendiricilerin alçak ve yüksek frekans cevapları ve kesim prekanslarını öğrenmek Anlatım, Sınav ,
3 Gürültü ve distorsiyon hakkında bilgi edinmek Anlatım, Sınav ,
4 Osilatörler çeşitlerini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Geri besleme çeşitlerini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Geri beslemeli kuvvetlendiricilerde kararlılık kriterlerini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kuvvetlendiricilerin frekans cevabı
2 Kuvvetlendiricilerin frekans cevabı
3 Kuvvetlendiricilerin frekans cevabı
4 Seri gerilim ve akım geri beslemeleri
5 Paralel akım ve gerilim geri beslemeleri
6 Kuvvetlendiricilerin darbe cevabı
7 Kuvvetlendiricilerin darbe cevabı
8 Kuvvetlendiricilerin darbe cevabı
9 Kuvvetlendiricilerde kazanç-band genişliği
10 RC ve LC kompanzasyonu
11 RC ve LC sinüs osilatörleri
12 Dolup boşalma ve RC dolup boşalma osilatörleri
13 Filtreler
14 Gürültü ve distorsiyon
Resources
Course Notes <p>1. M. Sait T&Uuml;RK&Ouml;Z, &acute;Elektronik Devreler-II&acute;, Sistem Yayıncılık</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 17
2. Kısa Sınav 13
1. Ödev 10
2. Ödev 5
3. Ödev 10
4. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 3 3 9
Final 1 8 8
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5