Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kriptolojiye Giriş BSM 465 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ARAŞTIRMACI (6191) ÜNAL ÇAVUŞOĞLU
Course Lecturers ARAŞTIRMACI (6191) ÜNAL ÇAVUŞOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu derste, kriptolojinin temel kavramları, simetrik ve asimetrik şifreleme algoritmalarının mimarileri ve çalışma prensipleri anlatılacak, farklı şifreleme algoritmalarının uygulamaları gerçekleştirilecektir.

Course Content

Kriptolojinin temelleri, simetrik ve asimetrik şifreleme algoritmaları, özetleme fonksiyonları, kriptoloji algoritmaları uygulamaları, kriptografik protokoller

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Modern şifreleme algoritmalarının çalışma prensiplerini öğrenir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Kriptolojinin temellerini öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Şifreleme uygulamaları ve kriptolojik protokoller hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanımı, Kriptoloji bilimi ve temel bilgiler
2 Klasik şifreleme yöntemleri
3 Matematiksel alt yapı (euclid algoritması, modüler artimetik, fermat teoremi vb.)
4 Rasgele sayı üreteçleri ve Rassallık testleri
5 Simetrik şifreleme (Blok şifreleme- Rijndael Feistel mimarisi )
6 Simetrik şifreleme (DES-AES)
7 Akan Şifreleme algoritmaları ve uygulamaları (RC-4)
8 Vize
9 Asimetrik şifreleme- RSA / El-Gamal
10 Eliptik Eğri Şifreleme algoritması
11 Anahtar değişim yönetimi- (Diffie Helman)
12 Özetleme Fonksiyonları (Hash Function)
13 Kriptoloji algoritmaları ile şifreleme uygulamaları (RSA-AES)
14 Kriptografik protokoller(SSL, IPSec, Kerberos)
Resources
Course Notes
Course Resources

https://iam.metu.edu.tr/system/files/iamData/LectureNotes/kriptolojiye_giris_ders_notlari.pdf

Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 5/E William Stallings, Prentice Hall 2011.

Handbook of applied cryptography, Katz, J., Menezes, A. J., Van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A.,1996

 

 

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 10
1. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5