Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kablosuz Algilayici Ağlar BSM 460 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CÜNEYT BAYILMIŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Abdullah SEVİN
Course Category
Course Objective Kablosuz Algılayıcı Ağlarının mimarisi, protokolü, kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabilmek ve KAA’ları kullanarak endüstriyel uygulamalar geliştirebilmek
Course Content Kablosuz Algılayıcı Ağların (KAA)’ın tanıtılması, KAA Düğüm yapısı, KAA’ların uygulama alanları, KAA katmanlı ağ yapısı, KAA’lar için geliştirilen ortam erişim katmanları, KAA’ların benzetimi, KAA’larda kullanılan işletim sistemleri, KAA temelli uygulama geliştirme, Proje sunumları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kablosuz algılayıcı ağlar için geliştirilen benzetim yazılımını kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kablosuz algılayıcı ağ uygulama alanlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Kablosuz algılayıcı ağlar için geliştirilen protokolleri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Kablosuz algılayıcı ağlar için uygulama geliştirir Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
5 1) Kablosuz algılayıcı ağları ve düğümleri tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kablosuz Algılayıcı Ağlara (KAA) Genel Bakış
2 Düğüm Yapısı, Günümüzdeki Ticari Düğümler ve Uygulama Alanları
3 KAA’ların Katmanlı Ağ Mimarisi ve KAA’larda Fiziksel Katman Özellikleri
4 KAA’larda Veri Bağı Katmanı ve Ortam Erişim Protokolleri (IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.6)
5 KAA’larda Yönlendirme Katmanı ve Geliştirilen Protokoller
6 KAA’larda Ulaşım ve Uygulama Katmanı
7 Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Kümeleme
8 KAA’larda Güvenlik
9 KAA’ların Modellenmesi ve Benzetimi
10 KAA’lar için İşletim Sistemleri (Tinyos)
11 KAA Düğümlerinin (MicaZ, IRIS, iMote) Programlanması
12 KAA Düğümler ile Örnek Uygulamalar
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
Resources
Course Notes Ders Notları (SABİS)
Course Resources 1. Kazem Sohraby, Daniel Minoli, and Taieb Znati. Wireless Sensor
Networks: Technology, Protocols, and Applications. Wiley-Interscience. 2007
2. Feng Zhao and Leonidas Guibas, Wireless Sensor Networks: An Information Processing Approach (ISBN 1-55860-914-8), 2004.
3. I.F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam and E. Cayirci, “Wireless Sensor Networks: A Survey,” Computer Networks, Vol. 38, No. 4, pp. 393-422, March 2002.
4. OPNET, Ayrık Olay Tabanlı Benzetim Yazlımı
5. www.tinyos.net
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 5
2. Ödev 5
1. Proje / Tasarım 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 8 16
Proje / Tasarım 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5