Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yazilim Mühendisliği BSM 306 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. YÜKSEL YURTAY
Course Lecturers Öğr.Gör. YÜKSEL YURTAY,
Course Assistants
Course Category
Course Objective En güncel ve geçerli yazılım mühendisliği standartları hakkında bilgiler vermek, uygulamaya yönelik çözümler üzerinde durmak, geliştirme sürecinde kullanılmak üzere standartlardan türetilmiş bir belge kümesinin şablonlarını vermek.
Course Content Giriş, bilgisayar destekli sistem mühendisliği, proje yönetimi, gereksinimler mühendisliği, yazılım prototipleme, yazılım tasarımı, mimari tasarım, kullanıcı arayüz tasarımı, yazılım güvenirliği, doğrulama, hata sınaması, yazılım yeniden kullanımı, yazılım bakımı, konfigürasyon yönetimi, dönem projesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yazılım gerçekleştirim için temel kuralları uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Yazılım geliştirme süreçlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
3 Yazılımın test ve bakım süreçlerini planlar ve uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
4 Yazılımı ve arayüz tasarımını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Başarılı projelerin ortak yönlerini bilir ve örnekler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yazılım Müh. Giriş / Etik
2 Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Takım Çalışması
3 Yazılım İsterleri Çözümlemesi (analiz)
4 Yazılım Tasarımı
5 Arayüz Tasarımı (Kullanılabilirlik)
6 Yazılım Gerçekleme( kodlama)
7 Yazılım Test ve Bakım
8 Yazılım Kalitesi Ve Standartları
9 Proje Yönetimi
10 Süreç Yönetimi
11 Karar Destek Sistemleri
12 Yönetim Bilgi Sistemleri
13 Veri Madenciliği ve İş Zekası
14 Veri Güvenliği
Resources
Course Notes [1]Ders Notları Okt.Yüksel YURTAY
Course Resources [2]Sarıdoğan , E., Yazılım Mühendisliği, Papatya Yayınevi,2004.
[3]Arifoğlu, A., Doğru, A., Yazılım Mühendisliği, Sas Bilişim Yayınları,2004.
Week Documents Description size
1 01_BSM306_YM(Giriş_1) 0.7 MB
1 01_BSM306_YM(Giriş_2) 5.49 MB
0 01_BSM306_YM(Giriş_3) 0.39 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 80
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5