Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Oyun Programlamaya Giriş BSM 430 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. CEMİL ÖZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Oyun teknolojisi bilgisayar mühendisliğinin önemli alanlarından birisi olmuştur. Bu derste oyun programlamanın temelleri ve teknikleri verilerek, öğrencilerin oyun geliştirmeleri sağlanacaktır.
Course Content Oyun programlaya giriş, Oyun programlamada kullanılan matematik, grafik dönüşümler, animasyon, 3B, oyun programlamada ses, giriş ve çıkış donanımları, oyun motorları ve oyun programlamada kullanılan algoritmalar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 2B ve 3B modelleme yapabilmek Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Oyun motorlarının çalışma prensiplerini kavramak Anlatım, Sınav ,
3 2B ve 3B basit oyun geliştirme Anlatım, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 oyun programlamanın temellerini kavramak, Anlatım, Sınav ,
5 oyun programlarında kullanılan algoritmaları öğrenmek Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Oyun programlamaya giriş ve oyun programlamanın tarihi
2 3B matematik
3 2B ve 3B dönüşümler
4 3B modelleme
5 3B modelleme
6 Karakter modelleme
7 Karakter modelleme
8 Oyunda ses
9 Giriş donanımları
10 Çıkış donanımları
11 Oyun motorları
12 Oyunda yapay zeka
13 Uygulamalar
14 Öğrenci ödev sunumları
Resources
Course Notes Oyun programlamaya giriş ders notları
Course Resources 1. Engel, WF, Beginning Direct 3D Game Programming, 2nd edn, Premier Press, 2003.
2. Walsh, P, Advanced 3D Game Programming with DirectX 9.0, Wordware Publishing Inc., 2003.
3. Luna, FD, Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0, Wordware Publishing Inc., 2003
4. LaMothe, A, Tricks of the Windows Programming Gurus, 2nd edn, Sams Publishing, 2002.
5. LaMothe, A, Tricks of the 3D Game Programming Gurus: Advanced 3D Graphics and Rasterization, Sams Publishing, 2003.
6. Petzold, C, Programming Windows, 5th edn, Microsoft Press, 1999.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 7
1. Ödev 7
1. Performans Görevi (Seminer) 10
2. Kısa Sınav 8
2. Ödev 8
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 55
1. Final 45
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 2 8 16
Final 1 15 15
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5