Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Toplam Kalite Yönetimi SAU 019 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ELİF DÜLGER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Toplam Kalite bilincine sahip, Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini ve uygulama adımlarını bilen, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemleri hakkında bilgili öğrenciler yetiştirmektir.

Course Content

Kalite ile ilgili kavramlar, kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Standart ve Standardizasyon, Kalite Yönetimi Sistemleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001, EFQM Mükemmellik Modeli

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel kalite kavramlarını, kalitenin gelişimi, boyutlarını ve unsurlarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Kalite gurularını ve kaliteye katkılarını açıklar ve onların öğretilerini tartışır Anlatım, Sınav ,
3 Toplam Kalite Yönetimi, ilkelerini açıklar Soru-Cevap, Ödev,
4 Sürekli İyileştirme (KAIZEN) Kavramını ve KAIZEN Tekniklerini açıklar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Süreç Yönetimi kavramını tanımlar Anlatım, Sınav ,
6 Standart ve standardizasyon gerekliliğini yorumlar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Kalite Yönetim Sistemlerini tanır ve standart şartlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 EFQM Modelini açıklar, Model Kriterlerini tanımlar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Toplam Kalite Yönetimine Giriş
2 Kaliteyi Oluşturan Unsurlar, Kalite Yönetimi ve Kalite Guruları
3 Toplam Kalite Yönetimin İlkeleri (Müşteri Odaklılık, Liderlik, Katılımcılık, Proses Yaklaşımı)
4 Toplam Kalite Yönetimin İlkeleri (Sistem Yaklaşımı, KAIZEN, Karar Vermede Bilimsel Yöntemlerden Yararlanma, Tedarikçilerle İşbirliği)
5 Sürekli İyileştirme (KAIZEN) ve Teknikleri (Temel kavramlar, KAIZEN Başarı Faktörleri, Kalite Çemberleri)
6 Sürekli İyileştirme (KAIZEN) ve Teknikleri (Basit Sürekli İyileştirme Araçları, Yedi Araç)
7 Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımları
8 Süreç Yönetimi
9 Standart ve Standardizasyon
10 Kalite Yönetim Sistemleri
11 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları ve Belgelendirme Aşamaları
12 OHSAS 18001
13 EFQM Modeli
14 Kalite Maliyetleri ve işletme süreçleri ile ilişkisi
Resources
Course Notes <p>[1] D&uuml;lger, Elif. Toplam Kalite Y&ouml;netimi Ders Notları</p>
Course Resources

[2] Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK, Kalite Yönetimi ve Planlaması, Ekin Yayıncılık, 2009

[3] Dr. Seyfi TOP, Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Sürekli İyileştirme Anlayışı, Beta Yayıncılık, 2009

[4] Dr. Filiz Eyüboğlu, Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme, Sistem Yayıncılık, 2010

[5] Yrd.Doç.Dr. Orhan Küçük, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri, Seçkin Yayıncılık, 2010

[6] Doç.Dr. Zeynep Türk, Kalite Maliyetleri Yönetimi, Nobel Kitabevi, 2009

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Final 1 5 5
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5