Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yol Bilgisi YAP 405 7 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. METİN İPEK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Karayolu ulaşımı ile ilgili planlama, tasarım, yapım malzemelerinin seçimine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak
Course Content Karayolu ve karayolu trafiği terimlerini, sürücü ve yaya karakteristikleri, taşıt karakteristiklerini, görüş uzunlukları, takip aralığı, trafiğin değişimi, trafik akımında temel ilişkilerini, geometrik standartlar ve seçimi, proje hızı, proje trafiği, yıllık ortalama günlük trafik, trafik tahmini, kapasite ve hizmet düzeyi; etkiyen faktörler, hizmet akım oranı ve düzeltme faktörlerini, yollarda hizmet akım oranı, hizmet düzeyi seçimini, karayolu geometrisine ilişkin elemanların hesaplamalarını, temel ve alt temel malzeme seçimini, agrega ve bitümlü karışım yöntemlerini öğretmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Karayolu geometrisine ilişkin elemanların hesaplamalarını yapabilme Anlatım, Problem Çözme, Sınav ,
2 Kapasite ve hizmet düzeyi analizlerini yapabilme Problem Çözme, Anlatım, Sınav ,
3 Taşıt hareketleri ve karayolu trafiğinin genel özelliklerini açıklayabilme Anlatım, Sınav ,
4 Karayolu sınıflandırılması ve standartlarını açıklayabilme Anlatım, Sınav ,
5 İnsan ve taşıt karakteristiklerini açıklayabilme Anlatım, Sınav ,
6 Karayolu malzemelerinin seçimini yaparak kullanım yöntemlerini açıklayabilme Anlatım, Sınav ,
7 Karayolu ve elemanları ile ilgili genel tanımları yapabilme Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Karayolu ve karayolu trafiği terimleri; geçki, plan, boykesit, alt yapı, üst yapı, temel, alt temel ve kaplama
3 Karayolu ve karayolu trafiği terimleri; şev, enine, boyuna eğim, trafik şeridi, şerit çizgisi, park şeridi, tırmanma şeridi ve kamulaştırma genişliği vb.
4 Sürücü ve yaya karakteristikleri, taşıt karakteristikleri
5 Görüş uzunlukları, takip aralığı, trafiğin değişimi, trafik akımında temel ilişkiler
6 Geometrik standartlar ve seçimi, proje hızı
7 Proje trafiği, yıllık ortalama günlük trafik, trafik tahmini
8 Kapasite ve hizmet düzeyi; etkiyen faktörler, hizmet akım oranı ve düzeltme faktörleri
9 ARASINAV
10 Yollarda hizmet akım oranı, hizmet düzeyi seçimi
11 Karayolu geometrisine ilişkin elemanların hesaplamaları; yatay ve düşey kurp hesapları
12 Karayolu geometrisine ilişkin elemanların hesaplamaları; yatay ve düşey kurp hesapları
13 Kesit hesapları
14 Temel ve alt temel malzeme seçimi, agrega ve bitümlü karışım yöntemleri
Resources
Course Notes
Course Resources 1.Karayolu Mühendisliği, Yayla, N., Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002.
2.O?Flaherty, C.A., Highway Engineering, Vol.2, Edward Arnold, 1986.
3.Mannering,F.L., Klareski,W.P., Principles of Highway Eng., John Wiley, 1990.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 2 4 8
Final 1 8 8
Total Workload 108
Total Workload / 25 (Hours) 4.32
dersAKTSKredisi 4