Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Topoğrafya-II YAP 310 6 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. METİN İPEK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Topografya alet ve ekipmanlarını kullanarak, uzunluk ve açı ölçümleri, nivelman ve poligon hesapları, hesap sonuçlarının araziye uygulanması ve çizimine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak.
Course Content Topografya ile ilgili cihazların ayarlanması ve kurulması, topografya ile ilgili paket programlar ve özelliklerini öğretmek. Arazide uzunluk ve açı ölçümleri, Nivelman hesaplarını kavratmak. Poligon hesapları, hesap sonuçlarının araziye uygulanması ve topografik ölçüm sonuçlarına göre çizimleri öğretmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Topoğrafya ile ilgili cihazları kurabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav,
2 Arazide uzunluk ve açı ölçümlerini yapabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
3 Poligon hesaplarını yapabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Hesap sonuçlarını araziye uygulayabilme Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Topoğrafik ölçüm sonuçlarına göre çizim yapabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Topoğrafya ile ilgili paket proğramların özelliklerini açıklayabilme Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav ,
7 Nivelman hesaplarını yapabilme Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve genel tanımlar
2 Topoğrafya ile ilgili cihazların özellikleri
3 Topoğrafya ile ilgili cihazların ayarlanması ve kurulması
4 Topografya ile ilgili paket programlar ve özellikleri
5 Arazide uzunluk ölçümleri
6 Arazide açı ölçümleri
7 Arazide açı ölçümleri
8 Nivelman hesapları
9 ARASINAV
10 Poligon hesapları
11 Poligon hesapları
12 Hesap sonuçlarının araziye uygulanması
13 Hesap sonuçlarının araziye uygulanması
14 Topografik ölçüm sonuçlarına göre çizimler
Resources
Course Notes
Course Resources 1.ÖZGEN,M.G., Topoğrafya, İTÜ Matbaası, 1984.
2.SONGU, C., ÖLÇME BİLGİSİ I, II., Ankara, 1975
3.ORMAN, M., ÖZEN, H., ÖKSÜZOĞLU, H., MEB Devlet Kitapları, Ankara, 1978
4.AYTAÇ M., Ölçme Yöntemi, İTÜ Matbaası, 1976
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 2 2 4
Final 1 5 5
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4