Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yalitim Teknikleri YAP 423 7 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator AHMET CELAL APAY
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Tahir AKGÜL
Course Category
Course Objective Yapılarda yalıtımın önemi, çeşitleri, yalıtım malzemeleri ile yalıtım detayı geliştirmeye ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Course Content Yapılarda yalıtımın önemi. Yalıtım çeşitleri; ısı, su, buhar, ses, titreşim ve yangın yalıtımları. Yalıtım malzemelerinin özellikleri; teknolojik, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri. Yalıtım işlemlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar. Yüzeylerin yalıtıma hazırlanmasına ilişkin teknikler. Değişik yapı kısımlarına uygulanan yalıtım detayları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yalıtım malzemelerinin teknik özelliklerini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Yapılarda yalıtımın önemini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Yüzeylerin yalıtıma hazırlanmasına ilişkin teknikleri açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Değişik yapı kısımlarına uygulanan yalıtım detaylarını geliştirebilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
5 Yalıtım çeşitlerinin özelliklerini açıklayabilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
6 Yalıtım işlemlerinde kullanılan araç ve ekipmanları açıklayabilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yapılarda yalıtımın önemi
2 Yalıtım ve çeşitleri
3 Isı Yalıtımı
4 Su Yalıtımı
5 Buhar ve nem yalıtımı
6 Ses ve titreşim yalıtımı
7 Yangın ve tesisat yalıtımı
8 Yalıtım malzemelerinin özellikleri; teknolojik, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri.
9 ARASINAV
10 Yalıtım işlemlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar.
11 Yüzeylerin yalıtıma hazırlanmasına ilişkin teknikler.
12 Değişik yapı kısımlarına uygulanan yalıtım detayları.
13 Temel ve döşemelerde yalıtım detayları
14 Duvar, çatı ve baca yalıtım detayları
Resources
Course Notes [1] “Binalarda Isı Ses Su Ve Yangın Yalıtımı Ders Notları” Prof. Dr. Ahmet APAY
Course Resources [2] Sistem yalıtım detay çizimleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 86
Total Workload / 25 (Hours) 3.44
dersAKTSKredisi 3