Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iskele ve Kalip YAP 417 7 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET SARIBIYIK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İskele-kalıp sistemlerini sınıflandırma, elemanlarını tanıma, kurma ve sökme işlemlerine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak
Course Content İskele ve kalıplarda iş güvenliğine ilişkin önlemleri, İskele sistemlerinin sınıflandırılmasını, İskele elemanları ve kullanım yerlerini, İskele sistemlerinin kurma ve sökme işlemlerini, Kalıp elemanlarını ve kullanım yerlerini, Kalıp sistemlerinin kurma ve sökme işlemlerini öğretmek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kalıp sistemlerini açıklayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 İskele sistemlerinin kurma ve sökme işlemlerine açıklayabilme Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Kalıp elemanlarını ve kullanım yerlerini açıklayabilme Tartışma, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
4 İskele ve kalıplarda iş güvenliğine ilişkin önlemleri açıklayabilme Anlatım, Sınav ,
5 Kalıp sistemlerinin kurma ve sökme işlemlerini açıklayabilme Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
6 İskele elemanlarını ve kullanım yerlerini açıklayabilme Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 İskele sistemlerini sınıflandırarak açıklayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve genel tanımlar
2 İskele ve kalıplarda iş güvenliğine ilişkin önlemler
3 İskele sistemlerinin sınıflandırılması
4 İskele sistemlerinin sınıflandırılması
5 İskele elemanları ve kullanım yerleri
6 İskele elemanları ve kullanım yerleri
7 İskele sistemlerinin kurma ve sökme işlemleri
8 İskele sistemlerinin kurma ve sökme işlemleri
9 ARASINAV
10 Kalıp sistemleri
11 Kalıp sistemleri
12 Kalıp sistemleri
13 Kalıp elemanlarını ve kullanım yerleri
14 Kalıp sistemlerinin kurma ve sökme işlemleri
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Güner M. Selçuk ve Yüksel Abdurrahim; “Yapı Teknolojisi”, Ders Kitabı, Aktif Yayınevi
2. Yapı Bilgisi kitapları
3. Çeşitli internet siteleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 12 12
Total Workload 75
Total Workload / 25 (Hours) 3
dersAKTSKredisi 3