Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ahşap Yapilar YAP 425 7 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET SARIBIYIK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders, öğrencilere; ahşap yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, ahşap yapı hesaplarını kavratmayı amaçlamaktadır.
Course Content Ahşap yapı sistemleri, kullanım yerleri, ahşap yapı malzeme türleri, bulonlar, çiviler, kavelalar, kamalar ve tutkallar, ahşap yapı sistemlerini etkileyen statik ve dinamik yük hesapları, ahşap yapı elemanlarının kesit tayini ve gerilme tahkiki hesapları, ahşap yapılarda birleştirme teknikleri ve hesapları, ahşap yapıların dış etki ve yangına karşı koruma yöntemleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ahşap yapı birleşim hesaplarını yapabilir. Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Gösteri, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Ahşap yapı sistemlerini açıklayabilir. Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Gösteri, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Ahşap yapı elemanlarına gelen yükleri hesaplayabilir. Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Gösteri, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Ahşap yapıların dış etkenlere ve yangına karşı koruma yöntemlerini açıklayabilir. Gösteri, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Performans Görevi, Ödev, Sınav ,
5 Ahşap yapı malzemelerini ve birleştirme elemanlarını açıklayabilir. Gösteri, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Sınav , Performans Görevi, Ödev,
6 Ahşap yapı elemanlarının kesit tahkiklerini yapabilir. Gösteri, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Performans Görevi, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ahşap ve ahşap yapılara giriş
2 Ahşap yapı sistemleri
3 Ahşap yapı malzeme türleri
4 Ahşap yapı birleştirme elemanları
5 Ahşap yapı sistemlerini etkileyen statik ve dinamik yük hesapları
6 Ahşap yapı sistemlerini etkileyen statik ve dinamik yük hesapları
7 Ahşap yapı sistemlerini etkileyen statik ve dinamik yük hesapları
8 Ahşap yapı elemanlarının kesit tayini ve gerilme tahkiki hesapları
9 ARASINAV
10 Ahşap yapı elemanlarının kesit tayini ve gerilme tahkiki hesapları
11 Ahşap yapılarda birleştirme teknikleri ve hesapları
12 Ahşap yapılarda birleştirme teknikleri ve hesapları
13 Ahşap yapıları dış etkilere karşı koruma yöntemleri.
14 Ahşap yapıları yangına karşı koruma yöntemleri.
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 15
2. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 2 2 4
Final 1 8 8
Total Workload 84
Total Workload / 25 (Hours) 3.36
dersAKTSKredisi 3