Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Doğrama ve Ahşap Kaplama Teknikleri B YAP 410 8 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. METİN İPEK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. İsa VURAL
Course Category
Course Objective Bu ders ile öğrencilere; iş güvenliği kuralları çerçevesinde kapı ve pencere doğramaları, taban, duvar ve tavan kaplamaları yapmaya ilişkin bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmıştır.
Course Content El aleti ve makinelerle ilgili iş güvenliği, kapı ve pencere elemanlarının boyutlandırması, kapı ve pencere elemanlarının birleştirme detaylarını hazırlama; ekleme, geçme, zıvana, kavela, lamba vb., kapı ve pencere elemanlarının montajı, kapı ve pencere aksesuarlarını takma teknikleri, kapı ve pencereleri yerine takma, ahşap kaplama elemanlarını hazırlama; bindirme, ekleme, rabıta vb., kaplanacak yüzeyleri hazırlama, yalıtımını yapma, ahşap kaplama elemanlarının montaj teknikleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kapı ve pencere elemanlarını boyutlandırabilir. Gösterip Yaptırma, Anlatım, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Kapı ve pencere elemanlarının birleştirme detaylarını hazırlayabilir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi, Ödev, Sınav ,
3 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak alet ve makinelerı kullanıma hazır hale getirebilir. Anlatım, Sözlü Sınav,
4 Kapı ve pencere aksesuarlarını takabilir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Ödev, Performans Görevi, Sınav ,
5 Ahşap kaplama elemanlarını yerine montajını yapabilir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi, Ödev,
6 Ahşap kaplama elemanlarını hazırlayabilir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi, Ödev, Sınav ,
7 Kaplanacak yüzeyleri hazırlayarak yalıtımını yapabilir. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Kapı ve pencere elemanlarının montajını yapabilir. Gösterip Yaptırma, Anlatım, Sınav , Performans Görevi, Ödev,
9 Kapı ve pencereleri yerine takabilir. Gösterip Yaptırma, Anlatım, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 El aleti ve makinelerle ilgili iş güvenliği
2 Kapı ve pencere elemanlarının boyutlandırması.
3 Kapı ve pencere elemanlarının birleştirme detaylarını hazırlama; ekleme, geçme, zıvana, kavela, lamba vb.
4 Kapı ve pencere elemanlarının birleştirme detaylarını hazırlama; ekleme, geçme, zıvana, kavela, lamba vb.
5 Kapı ve pencere elemanlarının montajı.
6 Kapı ve pencere elemanlarının montajı.
7 Kapı ve pencere aksesuarlarını takma teknikleri.
8 Kapı ve pencereleri yerine takma.
9 ARASINAV
10 Ahşap kaplama elemanlarını hazırlama; bindirme, ekleme, rabıta vb.
11 Ahşap kaplama elemanlarını hazırlama; bindirme, ekleme, rabıta vb.
12 Kaplanacak yüzeyleri hazırlama.
13 Kaplanacak yüzeylerin yalıtımını yapma.
14 Ahşap kaplama elemanlarının montaj teknikleri.
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 5
1. Proje / Tasarım 10
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
2. Kısa Sınav 10
2. Ödev 5
2. Proje / Tasarım 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 2 1 2
Proje / Tasarım 2 2 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 4 4
Final 1 8 8
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5