Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kâgir Kaplama Teknikleri B YAP 409 7 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator FERHAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak alet ve makineleri kullanıma hazır hale getirmek, kaplama harçlarını hazırlamak, seramik, karo, taş, tuğla, cam mozaik vb. kaplamaları yapmak, kompozit, metal ve plâstik esaslı kaplamaları yapmak, panel kaplamaları yapmak, giydirme cepheleri kavramak, kaplamalarda yalıtım işlemlerini yapmak. Bu işlere ait keşif ve maliyetleri yapmak.
Course Content İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak alet ve makineleri kullanıma hazır hale getirilmesi, kaplama harçlarının hazırlanması, seramik, karo, taş, tuğla, cam mozaik vb. kaplamaların yapılması, kompozit, metal ve plâstik esaslı kaplamaların yapılması, panel kaplamaların yapılması, giydirme cepheleri kavratmak, kaplamalarda yalıtım işlemlerini öğretmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kâgir kaplama harçları, bağlantı çeşitleri, montaj ve yapım kurallarını bilme Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Performans Görevi,
2 Kompozit, metal ve plâstik esaslı kaplamaları yapabilme Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Performans Görevi,
3 Kaplamaların metraj ve maliyetini yapabilme Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Performans Görevi, Sınav ,
4 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak alet ve makineleri kullanıma hazır hale getirebilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
5 Giydirme cephe yapım aşamalarını ve kurallarını bilme Gösterip Yaptırma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
6 Seramik, karo, taş, tuğla, cam mozaik vb. kaplamaları yapabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi, Sınav ,
7 Panel kaplamaları yapabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi, Sınav ,
8 Kaplamalarda yalıtım işlemlerini yapabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak alet ve makinelerin kullanıma hazır hale getirilmesi
2 Kaplama metraj ve maliyetinin hesaplanması, Kaplama harçlarının hazırlanması, duvara seramik kaplama yapılması
3 Yere seramik veya karo kaplama yapılması
4 Yere seramik veya karo kaplama yapılması
5 Duvara taş kaplama yapılması
6 Duvara tuğla kaplama yapılması
7 Duvara cam mozaik kaplama yapılması
8 Kompozit, metal ve plastik malzeme ile kaplama yapılması
9 ARASINAV
10 Kompozit, metal ve plastik malzeme ile kaplama yapılması
11 Panel kaplama metraj ve maliyetinin hesaplanması, panel kaplama yapılması
12 Giydirme cephelerin tanıtılması
13 Kaplamalarda yalıtım metraj ve maliyetinin hesaplanması kaplamalarda yalıtım işlerinin yapılması
14 Kaplamalarda yalıtım işlerinin yapılması
Resources
Course Notes M. Selçuk Güner, Abdurrahim Yüksel, “Yapı Teknolojisi I-II”, Ders Kitabı, Aktif Yayınları
Course Resources Yalıtım ve kagir kaplama firmalarının uygulama kitapcıkları ve katalokları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
1. Performans Görevi (Atölye) 6
2. Kısa Sınav 5
2. Ödev 5
2. Performans Görevi (Atölye) 6
3. Performans Görevi (Atölye) 6
4. Performans Görevi (Atölye) 6
5. Performans Görevi (Atölye) 6
6. Performans Görevi (Atölye) 6
7. Performans Görevi (Atölye) 6
8. Performans Görevi (Atölye) 8
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 2 1 2
Performans Görevi (Atölye) 8 2 16
Final 1 2 2
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5