Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yapi Dinamiği YAP 406 8 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ÖMER ÖZKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Newton kanunları, serbestlik dereceli sistemler, sürekli sistemler, serbest titreşimler, deprem ve rüzgar etkisindeki yapılar ile makine temellerine ilişkin bilgileri kazandırmak.
Course Content Newton kanunları, Serbestlik dereceli sistemler, Sürekli sistemler, Sönümsüz ve sönümlü serbest titreşimler, Deprem ve rüzgar etkisindeki yapılar, Yapılarda dinamik etkileri azaltma teknikleri ve Dinamik etkiler altındaki makine temellerini öğretmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Serbestlik dereceli sistemlere ilişkin hesaplamaları yapabilme Problem Çözme, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Newton kanunlarını açıklayabilme Anlatım, Sınav ,
3 Sürekli sistemlere ilişkin hesaplamaları yapabilme Problem Çözme, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve dinamiğin Temel Prensipler ve Kabuller
2 Newton kanunlarını
3 Serbestlik dereceli sistemler
4 Serbestlik dereceli sistemler
5 Sürekli sistemler
6 Sürekli sistemler
7 Serbest titreşimler
8 Serbest titreşimler
9 ARA SINAV
10 Deprem ve rüzgarın yapılara etkisi
11 Deprem ve rüzgarın yapılara etkisi
12 Yapılarda dinamik etkileri azaltma tekniklerini
13 Yapılarda dinamik etkileri azaltma tekniklerini
14 Dinamik etkiler altındaki makine temellerini
Resources
Course Notes
Course Resources 1.Deprem Mühendisliğine Giriş, Zekai CELEP, 2000
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 2 4 8
Final 1 10 10
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4