Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Beton Laboratuari YAP 308 6 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. METİN İPEK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yapıda en önemli yapı malzemelerinden biri olan beton ve betonun bileşim elemanlarının kalite kontrolü ile ilgili deneyleri yapma, sonuçları değerlendirme ve rapor hazırlamaya ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Course Content İş güvenliğine ilişkin önlemler, deney malzeme ve ekipmanlarını kurabilmeyi öğretmek. Çimentoların fiziksel, kimyasal ve mekanik deneylerini kavratmak. Agregaların fiziksel, kimyasal ve mekanik deneylerini öğretmek. Taze betonda kıvam, hava yüzdesi, birim ağırlık, dozaj tayini kavram ve deneylerinei öğretmek. Sertleşmiş betonda karot alma, dayanım ve dayanıklılık deneylerini öğretmek. Deneylere ilişkin hesaplar ve teknik raporların hazırlanmasını öğretmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Deney sonuçlarını değerlendirerek teknik rapor hazırlayabilme Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Agrega deneylerini yapabilme Anlatım, Deney / Laboratuvar, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi, Ödev, Sınav ,
3 Sertleşmiş betonların tahribatlı/tahribatsız deneylerini yapabilme Anlatım, Deney / Laboratuvar, Gösterip Yaptırma, Ödev, Sınav ,
4 Çimento deneylerini yapabilme Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak deney malzeme ve ekipmanlarını kullanıma hazır hale getirebilme Anlatım, Gösteri, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Taze beton deneylerini yapabilme Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Beton kalite kontrolü, deneylerinin gerekliliği ve önemi
2 Çimento priz süresi testi uygulaması ve raporlarının hazırlanması
3 Çimento eğilme ve basınç testi uygulaması ve raporlarının hazırlanması
4 Çimento yoğunluk ve hacim genleşme testi uygulaması ve raporlarının hazırlanması
5 Agrega elek analizi, organik madde, kil ve silt tayini testi uygulaması ve raporlarının hazırlanması
6 Agrega yoğunluk, birim hacim ağırlık testi uygulaması ve raporlarının hazırlanması
7 Agrega aşınma ve yassılık ındeksi testi uygulaması ve raporlarının hazırlanması
8 Karışım hesabı ve malzemenin hazırlanması
9 ARASINAV
10 Taze betonda çökme (slump), kıvam testi uygulaması ve raporlarının hazırlanması
11 Taze betonda hava miktarı ve birim hacim ağırlık testi uygulaması ve raporlarının hazırlanması
12 Sertleşmiş beton testleri için örneklerin hazırlanması
13 Basınç, yarmada çekme testi uygulaması ve raporlarının hazırlanması
14 Eğilme ve aşınma testi uygulaması ve raporlarının hazırlanması
Resources
Course Notes
Course Resources 1.Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri , Osman ŞİMŞEK,
2.Beton, Turhan ERDOĞAN
3.Beton I ve II., Bekir POSTACIOĞLU
4.Propertis of Concrete A.M., NEVILLE
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 4
2. Kısa Sınav 15
2. Ödev 4
3. Ödev 4
4. Ödev 4
5. Ödev 4
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 5 3 15
Final 1 8 8
Total Workload 109
Total Workload / 25 (Hours) 4.36
dersAKTSKredisi 4