Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yapi Işletmesi YAP 305 5 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ÖMER ÖZKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yapıya hazırlık aşamalarını kavratmak, iş programlarının hazırlanmasını öğretmek, şantiye organizasyonunu yapmak, üretim yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak, iş kabullerini yapmak, iş bitirme işlemlerini öğretmek, yapı üretiminde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak.
Course Content Yapıya hazırlık aşamalarını açıklayabilme, Yapı üretimi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri açıklayabilme, İş programlarını hazırlayabilme, Şantiye organizasyonunu ve üretim yöntemlerini açıklayabilme, Şantiyede kullanılan defterleri tutabilme, İş kabulleri ve bitirme işlemlerini açıklayabilme ve Yapıda işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri açıklayabilme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yapı üretimi ile ilgili yasa ve yönetmelikleri yorumlar. Problem Çözme, Anlatım, Ödev,
2 Yapıya hazırlık aşamalarını açıklar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım,
3 Hakedişleri hesaplar. Anlatım, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 İş programlarını hazırlar Anlatım, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
5 İş kabulleri ve bitirme işlemlerini bilir Grup Çalışması, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Şantiyede kullanılan defterleri bilir. Anlatım, Bireysel Çalışma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav ,
7 Şantiye organizasyonunu ve üretim yöntemlerini açıklar Bireysel Çalışma, Grup Çalışması, Anlatım, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve Genel Tanımlar
2 Yapıya hazırlık
3 Yapı üretimi ile ilgili yasa ve yönetmelikler
4 İş programları
5 Yapı üretim yöntemleri
6 Şantiye organizasyonunu
7 Şantiye organizasyonunu
8 Şantiyede kullanılan defterler
9 ARA SINAV
10 İş kabulleri
11 İş kabulleri
12 İş bitirme işlemleri
13 İş bitirme işlemleri
14 Yapıda işçi sağlığı ve iş güvenliği
Resources
Course Notes
Course Resources [1] İnşaat Sektöründe İş Almanın Yönetimi, Recep Kanıt, Gazi Yayınevi, 2005,
Ankara.

[2] Yapı İşletmesi ve Maliyet Hesabı, Ali Pancarcı Mehmet Emin ÖCAL, Devlet
Kitapları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek. X
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 10 10
Total Workload 85
Total Workload / 25 (Hours) 3.4
dersAKTSKredisi 3