Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Akişkanlar Mekaniği YAP 414 8 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM YÜKSEL
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Gökmen ÇERİBAŞI
Course Category
Course Objective Akışkanların özellikleri tanımlamak, akışkanların hareketlerini incelemek, sınıflandırmak ve akışkan teorilerini irdelemek ve bu teorilerin pratiğe uygulanmasını sağlamak, akım ve kesit hesaplarını yapmak ve bu konudaki problemleri çözmek.
Course Content Akışkanlar mekaniğinin amacını ortaya koyabilme, Akışkanlar mekaniğinin bölümlerini inceleyebilme, Akışkan çeşitlerini tanımlayabilme, Akışkanların karakteristiklerini inceleyebilme, Lagrange ve euler denklemlerini açıklayabilme, Laminer akımları inceleyebilme, Türbülanslı akımları inceleyebilme ve Boyut analizi yapabilme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türbülanslı akımları açıklar Problem Çözme, Örnek Olay, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Akışkanların karakteristiklerini açıklar Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme, Örnek Olay, Ödev, Sınav ,
3 Laminer akımları açıklar Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme, Örnek Olay, Ödev, Sınav ,
4 Akışkan çeşitlerini tanımlar, Örnek Olay, Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Lagrange ve euler denklemlerini açıklar Örnek Olay, Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Akışkanlar mekaniğinin bölümlerini açıklar Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme, Örnek Olay, Ödev, Sınav ,
7 Akışkanlar mekaniğinin amacını açıklar Örnek Olay, Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Akışkanlarda boyut analizini uygular Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme, Örnek Olay, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve Genel Tanımlar
2 Akışkan çeşitleri
3 Akışkanların karakteristikleri
4 Akışkanlar mekaniğinin amacı
5 Akışkanlar mekaniğinin bölümleri (birimleri)
6 Hidrostatik
7 Kinematik
8 Hidrodinamik
9 ARA SINAV
10 Lagrange ve euler denklemleri
11 Laminer akımlar
12 Türbülanslı akımlar
13 Boyut analizi
14 Model ve benzeşim
Resources
Course Notes [1] Hydraulics in English, İbrahim Yüksel, 1994, UK. (Hidrolik Ders Notları, <br> İbrahim Yüksel, 1994, İngiltere)
Course Resources [2] Hidrolik, B. Mutlu SUMER, İstemi ÜNSAL, Mehmetcik BEYAZIT,
Birsen Yayınevi, İstanbul

[3] Fluid Mechanics (SANEM Series)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 82
Total Workload / 25 (Hours) 3.28
dersAKTSKredisi 3