Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çelik Yapilar YAP 302 6 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MUHARREM AKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak
Course Content Çelik yapı sistemleri, kullanım yerlerini, Çelik yapı malzeme türleri, bulonlar, perçinler, kaynakları, Çelik yapı sistemini etklileyen statik ve dinamik yük hesaplarını, Çelik yapı elemanlarının kesit tayini ve gerilme tahkiki hesaplarını, Bulon, perçin ve kaynak hesaplarını, Çelik yapıların korozyon ve yangın gibi etkilere karşı koruma yöntemleri öğretmek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çelik yapı sistemlerini açıklayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Çelik yapı malzemelerini ve birleştirme elemanlarını açıklayabilir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
3 Çelik yapı elemanlarının kesit tahkiklerini yapabilir. Problem Çözme, Anlatım, Sınav ,
4 Çelik yapıların dış etkenlere karşı koruma yöntemlerini açıklayabilir. Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Çelik yapı birleşim hesaplarını yapabilir. Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
6 Çelik yapı elemanlarına gelen yükleri hesaplayabilir. Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve genel tanımlar
2 Çelik yapı sistemleri, kullanım yerleri
3 Çelik yapı sistemleri, kullanım yerleri
4 Çelik yapı malzeme türleri, bulonlar, perçinler, kaynaklar.
5 Çelik yapı malzeme türleri, bulonlar, perçinler, kaynaklar.
6 Çelik yapı malzeme türleri, bulonlar, perçinler, kaynaklar.
7 Çelik yapı sistemini etkileyen statik ve dinamik yük hesapları
8 Çelik yapı sistemini etkileyen statik ve dinamik yük hesapları
9 ARA SINAV
10 Çelik yapı elemanlarının kesit tayini ve gerilme tahkiki hesapları
11 Çelik yapı elemanlarının kesit tayini ve gerilme tahkiki hesapları
12 Bulon, perçin ve kaynak hesapları
13 Bulon, perçin ve kaynak hesapları
14 Çelik yapıların korozyon ve yangın gibi etkilere karşı koruma yöntemleri
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 6 6
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 4