Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hidrolik YAP 301 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM YÜKSEL
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Gökmen ÇERİBAŞI
Course Category
Course Objective Akışkanların özellikleri tanımlamak, akışkan teorilerini irdelemek, akış, akım ve kesit hesaplarını yapar, enerji kayıpları ve kontrolüne ilişkin bilgileri kavratmak ve problemleri çözmek.
Course Content Akışkanların fiziksel özelliklerini açıklayabilme, akışkanlara ilişkin teorileri açıklayabilme, hidrostatik basınç ve yayılışını analiz edebilme, boru ve açık kanal problemlerini çözerek kesit hesaplarını yapabilme, akış ölçümlerine ilişkin yöntemleri açıklayabilme, yersel ve sürekli yük kayıpları ve kontrolüne ilişkin hesaplamaları yapabilme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yersel ve sürekli yük kayıplarına ilişkin hesaplamaları yapabilir. Soru-Cevap, Problem Çözme, Örnek Olay, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Akışkanlara ilişkin teorileri açıklayabilir. Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Örnek Olay, Ödev, Sınav ,
3 Boru ve açık kanal problemlerini çözerek kesit hesaplarını yapabilir. Soru-Cevap, Problem Çözme, Örnek Olay, Anlatım, Ödev, Sınav ,
4 Akış ölçümlerine ilişkin yöntemleri açıklayabilir. Anlatım, Örnek Olay, Soru-Cevap, Problem Çözme, Ödev, Sınav ,
5 Hidrostatik basınç ve yayılışını analiz edebilir. Örnek Olay, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Akışkanların fiziksel özelliklerini açıklayabilir. Örnek Olay, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve Genel Tanımlar
2 Akışkanların karakteristikleri
3 Hidrostatik
4 Kinematik
5 Hidrodinamik
6 Yük (enerji) kayıpları
7 Yersel kayıplar
8 Sürekli kayıplar
9 ARA SINAV
10 Toplam yük kayıpları
11 Bernoulli Denklemi teorisi
12 Bernoulli Denklemi uygulaması
13 Boru hidroliği
14 Boru hidroliği
Resources
Course Notes [1] Hydraulics in English, İbrahim Yüksel, 1994, UK. (Hidrolik Ders Notları, <br> İbrahim Yüksel, 1994, İngiltere)
Course Resources [2] Hidrolik, B. Mutlu SUMER, İstemi ÜNSAL, Mehmetcik BEYAZIT,
Birsen Yayınevi, İstanbul

[3] Fluid Mechanics (SANEM Series)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 107
Total Workload / 25 (Hours) 4.28
dersAKTSKredisi 4