Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Beton Teknolojisi YAP 307 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. METİN İPEK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yapıda en önemli yapı malzemelerinden biri olan beton ve betonun bileşim elemanlarının kalite kontrolü ile ilgili deneyleri yapma, sonuçları değerlendirme ve rapor hazırlamaya ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Course Content Betonun tanımı, beton dayanım sınıflarına, birim hacim ağırlığına, üretildiği agregaya, kullanım ve üretim yerine göre beton çeşitlerini öğretmek. Beton karışım elemanları; çimentolar, agregalar, su, kimyasal ve mineral katkıları kavratmak. İşlenebilirlik, dayanım, dayanıklılık, su geçirgenlik, elastisite özelliklerini öğretmek. Beton özelliklerini etkileyen faktörler; çimentonun özelliği, su-çimento oranı, karışım suyu, agreganın özellikleri, karıştırma, taşınma, yerleştirme ve olgunlaştırma kavramlarını öğretmek. Beton karışım hesabı: agrega, çimento, su-çimento oranı, katkı maddeleri miktarlarının belirlenmesini kavratmak. Beton dayanım ve dayanıklılık deneylerini öğretmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Betondan beklenen özellikleri açıklayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Beton karışım hesaplarını yapabilme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Beton bileşim elemanlarının özelliklerini açıklayabilme Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
4 Betonun özelliklerine etki eden faktörleri açıklayabilme Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
5 Betonu tanımlayarak çeşitlerini açıklayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Betonu ve betonu oluşturan bileşenlerinin kalite-kontrol testlerini yapabilme ve açıklayabilme Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Anlatım, Deney / Laboratuvar, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Betonun tanımı, özellikleri, günümüzdeki yeri ve önemi
2 Beton çeşitleri
3 Çimentolar ve çeşitleri
4 Agregalar ve çeşitleri
5 Agrega elek analizi
6 Kimyasal beton katkıları
7 Mineral beton katkıları
8 Beton karışım hesabı
9 ARA SINAV
10 Betonun taşınması, yerleştirilmesi, sıkıştırılması ve bakımı
11 Betonun taşınması, yerleştirilmesi, sıkıştırılması ve bakımı
12 Lifli betonlar
13 Betonda dayanım - dayanıklılık ve deneyleri
14 Beton kalite kontrolü ve kriterleri
Resources
Course Notes
Course Resources 1.Beton, Turhan ERDOĞAN
2.Beton Teknoloji, Osman ŞİMŞEK,
3.Beton I ve II., Bekir POSTACIOĞLU
4.Durabilite Bülent BARADAN,
5.Propertis of Concrete A.M., NEVILLE
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 7 7
Ödev 1 12 12
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5