Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siva Teknikleri B YAP 213 3 3 + 2 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. METİN İPEK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İş güvenliğine ilişkin önlemleri alarak temel alet ve makineleri tanıtmak ve kullanımını öğretmek, çeşitli sıva ve yapıştırma harçlarını tanıtmak, kaba, ince ve alçı sıvayı uygulamalı olarak yapmak, hazır sıva malzemelerini kullanarak sıva işlemlerini uygulamalı olarak yapmak, duvar yüzey yalıtım uygulamalarını yapmak ve yapılan bütün bu işlemlerin keşif ve maliyetlerin analizlerini yapmak.
Course Content Sıva yalıtım işlerinde kullanılan alet ve makineleri öğretmek, yüzey çeşitleri ve bu yüzeylere uygun sıva ve yalıtım türlerini kavratmak, gerekli malzeme ve işçilik metraj ve maliyet analizlerini öğretmek, Sıva ve yapıştırma harcının hazırlama esaslarını öğretmek, kaba, ince, alçı ve hazır sıva ile duvar yalıtım (mantolama) işlemlerini uygulamalı olarak öğretmek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yüzeye uygun sıva ve yalıtım tipini belirleyebilme Anlatım, Gösteri, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
2 Yüzeyi yapılacak uygulamaya hazır hale getirebilme Gösterip Yaptırma, Anlatım, Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
3 Yapılacak uygulama türüne göre malzeme seçimi yapabilme Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Anlatım, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Performans Görevi, Sınav ,
4 Yüzeye sıva ve yalıtımı uygulayabilme Gösterip Yaptırma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Anlatım, Performans Görevi,
5 Sıva ve yalıtım işlerinde uyulması gereken iş güvenliği kurallarını bilme Anlatım, Gösteri, Performans Görevi,
6 Sıva ve yalıtım işlerinde kullanılan alet ve makineleri tanıyarak bunları kullanabilme Gösterip Yaptırma, Anlatım, Bireysel Çalışma, Performans Görevi, Sınav ,
7 Sıva ve yapıştırma harçlarını hazırlayabilme Bireysel Çalışma, Anlatım, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
8 Yapılan uygulamanın doğruluğunu ve sağlamlığını kontrol edebilme Anlatım, Bireysel Çalışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi, Sınav ,
9 Sıva ve yalıtımın metraj ve maliyet analizini çıkarabilme Anlatım, Bireysel Çalışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Gerektiğinde sıva ve yalıtım tamiratlarını yapabilmek Gösterip Yaptırma, Gösteri, Bireysel Çalışma, Anlatım, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sıva ve yalıtım işlerinde uyulması gereken iş güvenliği kurallarını, sıva ve yalıtım işlerinde kullanılan alet ve makineleri tanıtılması
2 Sıva kullanılan malzemelerin tanıtılması, sıva tipleri, sıva metraj ve maliyet analizleri
3 Uygulama yüzeyinin sıvaya hazır hale getirilmesi, sıva harçlarının tipleri ve özellikleri
4 Harçların hazırlanması ve serpme sıva yapılması
5 Kaba sıva yapılması
6 Kaba sıva yapılması
7 İnce sıva yapılması
8 Alçı sıva yapılması
9 ARASINAV
10 Alçı sıva yapılması
11 Hazır sıva yapılması
12 Duvar yalıtımında kullanılan malzemelerin tanıtılması, yalıtım metraj ve maliyet analizleri
13 Yapıştırma ve sıva malzemelerinin hazırlanması, duvara ısı yalıtımı yapılması
14 Sıva ve yalıtım tamiratlarının yapım teknikleri
Resources
Course Notes M. Selçuk Güner, Abdurrahim Yüksel, “Yapı Teknolojisi I-II”, Ders Kitabı, Aktif Yayınları
Course Resources Mehmet Selçuk Güner, “Malzeme Bilimi, Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi”, Aktif Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek. X
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. X
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak. X
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Atölye) 10
2. Kısa Sınav 5
2. Performans Görevi (Atölye) 10
3. Performans Görevi (Atölye) 10
4. Performans Görevi (Atölye) 10
5. Performans Görevi (Atölye) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 8 8
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5